Prezydent podpisał nowelę ws. opłat w sprawach o czynności bankowe

Obniżona opłata sądowa w sprawach o czynności bankowe będzie przysługiwać wyłącznie konsumentom i rolnikom - stanowi nowela ustawy o opłatach sądowych w sprawach cywilnych, którą w czwartek podpisał prezydent Andrzej Duda.

Prezydent podpisał nowelę ws. opłat w sprawach o czynności bankowe
Prezydent podpisał nowelę ws. opłat w sprawach o czynności bankowe (fot. JERZY DUDEK / FORUM)

"Nie ma uzasadnienia dla powszechnego zastosowania obniżenia maksymalnej wysokości opłaty stosunkowej w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych. Ustawodawca uznał, iż w pełni uzasadnione jest, aby uprawnienie takie przysługiwało jedynie konsumentom oraz osobom fizycznym prowadzącym gospodarstwo rodzinne, jako podmiotom dysponującym mniejszymi możliwościami ekonomicznymi w sporach z instytucjami finansowymi" - zaznaczono w komunikacie Kancelarii Prezydenta.

Zgodnie z przyjętą w zeszłym tygodniu zmianą ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych "opłata stosunkowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych (...) dochodzone przez konsumenta albo osobę fizyczną prowadzącą gospodarstwo rodzinne wynosi 5 proc. wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 1000 złotych".

W nowelizacji zmieniono jeden z artykułów ustawy, który został do niej wprowadzony przy wcześniejszej zmianie zapisów Prawa bankowego. Jak uzasadniano, przepis ten spowodował "nieuzasadnione uprzywilejowanie strony dochodzącej roszczeń wynikających z czynności bankowych w sprawach, w których wartość przedmiotu sporu albo przedmiotu zaskarżenia przekracza 20 tys. zł".

Dotychczasowe brzmienie przepisu oznaczało bowiem, iż wobec wszystkich podmiotów dochodzących roszczeń wynikających z czynności bankowych miała zastosowanie zasada, iż przy roszczeniach takich funkcjonuje maksymalna wysokość opłaty stosunkowej w wysokości 1000 złotych, niezależnie od statusu podmiotu dochodzącego takich roszczeń.

Rząd wskazywał, że celem nowelizacji jest doprowadzenie do stanu, w którym banki i inne podmioty korzystające dotychczas z obniżonej stosunkowej opłaty sądowej będą uiszczały opłaty według stawek ogólnych. Argumentował, że proponowane zmiany wyeliminują uprzywilejowanie banków i innych podmiotów uprawnionych do dokonywania czynności bankowych w zakresie ciężarów fiskalnych związanych z wnoszeniem pism do sądów w sprawach cywilnych.

Ustawa ma wejść w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że do postępowań wszczętych i niezakończonych (w danej instancji) przed dniem wejścia w życie tej ustawy, będą miały zastosowanie przepisy dotychczasowe.

Prezydent podpisał nowelę m.in. ws. Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o lasach, która pozwoli m.in. przeznaczać dodatkowe pieniądze dla parków narodowych. Minister środowiska będzie mógł też odwoływać członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody, rada ma liczyć od 20 do 40 osób.

Znowelizowane przepisy ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody dadzą kompetencje ministrowi środowiska do opracowania narodowego programu leśnego, jako strategicznego dokumentu dotyczącego rozwoju leśnictwa w Polsce.

"Wprowadzenie takiej normy ma pozwolić na stworzenie kompleksowego programu obejmującego wszystkie kwestie dotyczące spraw gospodarki leśnej w długookresowej perspektywie" - podkreślono na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta.

Nowe przepisy pozwolą również przeznaczać pieniądze z funduszu leśnego zarządzanego przez Lasy Państwowe na ochronę przyrody w lasach realizowaną metodami gospodarki leśnej, czy na budowę infrastruktury i wykup prywatnych gruntów, nieruchomości położonych w granicach parków narodowych, na których znajdują się cenne przyrodniczo siedliska. W tym roku planowany jest wykup ponad 1 tys. ha.

Podpisana przez prezydenta ustawa zakłada też, iż pieniądze z funduszu leśnego będzie można przeznaczyć na sporządzanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych. Ma to pozwolić starostom na usunięcie zaległości w tym zakresie (refinansowanie tych działań przez LP).

Nowelizacja zmienia także dotychczasowe przepisy dotyczące Państwowej Rady Ochrony Przyrody (PROP). Podczas prac parlamentarnych nad ustawą, właśnie te zapisy wzbudziły najwięcej kontrowersji.

Zgodnie z obecnym prawem, członkowie PROP są powoływani przez ministra środowiska na 5-letnią kadencję (obecna upływa w 2019 r.), nie można ich też odwołać.

Według noweli Rada może liczyć od 20 do 40 członków (obecnie jest ich 40), a także, że mogą oni być powoływani i odwoływani przez ministra środowiska.

Resort środowiska, a także posłowie wnioskodawcy (PiS) przekonywali, że zmiana jest konieczna m.in. z tego powodu, iż w świetle obecnie obowiązujących przepisów, w przypadku śmierci członka PROP, minister nie może powołać w jego miejsce nowego. Taka sytuacja zaistniała po niedawnej śmierci eksperta od bałtyckiego ekosystemu oraz przedstawiciela w HELCOM (Komisja Ochrony Środowiska Morskiego Bałtyku) prof. Krzysztofa Skóry.

W ocenie MŚ minister powinien mieć prawo powoływania naukowców, którzy są ekspertami w pewnych dziedzinach, które są dla resortu priorytetami, np. pochłaniania CO2. Wskazywano, że obecnie w radzie nie ma takich ekspertów, a zasiada w niej np. kilku, którzy zajmują się jedną dziedziną.

Z kolei opozycja, a także środowiska ekologiczne zarzucały partii rządzącej, że zaproponowane zmiany pozbawią PROP niezależności oraz, że jest to "próba ukarania" rady za jej negatywną opinię ws. ewentualnej większej wycinki w Puszczy Białowieskiej.

Znowelizowane przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. (PAP)

mick/ par/ mja/ itm/

Źródło: PAP

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 0 ~żart

Następny poeta (od klozeta).
Nie wiedziałem ze Prezydent pod(PiS)uje "nowelę" - nie swoją.
Chce dorównać M.Konopnickiej "nowelą" (Mendel Gdański).

! Odpowiedz
2 2 ~papier

pisarczyk w akcji - czy na papierze toaletowym tez sie dzis juz podpisal?

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne