REKLAMA

PartnerBud S.A.: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud S.A. w upadłości

2020-11-21 17:08
publikacja
2020-11-21 17:08
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Partnerbud_S.A._-_ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ(100036252.1).docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
PartnerBud_S.A._-_projekty_uchwal_NWZ(100036279.1)_(003).docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
PartnerBud_S.A._-_projekt_pelnomocnictwa(100036279.2).docx  (RAPORT BIEŻĄCY)
PartnerBud_S.A._-_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_liczbie_glosow(100036442.1).docx  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2020
Data sporządzenia: 2020-11-21
Skrócona nazwa emitenta
PartnerBud S.A.
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PartnerBud S.A. w upadłości
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk Masy Upadłości PartnerBud Spółka Akcyjna w upadłości („Spółka”) w porozumieniu z Zarządem Spółki informuje, że Maji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, akcjonariusz większościowy Spółki, działając na podstawie art. 399 § 3 KSH oraz § 10 pkt 6 statutu Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 grudnia 2020 roku, na godzinę 11:00, pod adresem: ul. Emilii Plater 53, piętro 20, 00-113 Warszawa.
Treść ogłoszenia o zwołaniu zgromadzenia wraz z projektami uchwał oraz innymi wymaganymi dokumentami i informacjami stanowią załączniki do raportu.
Podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).
Załączniki
Plik Opis
Partnerbud S.A. - ogłoszenie o zwołaniu NWZ(100036252.1).docxPartnerbud S.A. - ogłoszenie o zwołaniu NWZ(100036252.1).docx Ogloszenie o zwolaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
PartnerBud S.A. - projekty uchwał NWZ(100036279.1) (003).docxPartnerBud S.A. - projekty uchwał NWZ(100036279.1) (003).docx Projekty uchwal NWZA
PartnerBud S.A. - projekt pełnomocnictwa(100036279.2).docxPartnerBud S.A. - projekt pełnomocnictwa(100036279.2).docx Wzor pelnomocnictwa
PartnerBud S.A. - informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów(100036442.1).docxPartnerBud S.A. - informacja o ogólnej liczbie akcji i liczbie głosów(100036442.1).docx Informacja o ogólnej licbie akcji

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-21 Marcin Kubiczek Syndyk masy upadłości Partner-Bud SA w upadłosci
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki