REKLAMA

PZ CORMAY S.A.: Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PZ CORMAY S.A.

2021-03-11 14:53
publikacja
2021-03-11 14:53
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-11
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w PZ CORMAY S.A.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
PZ CORMAY S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 marca 2021 r. Spółka otrzymała od IPOPEMA TFI S.A. – zarządzającego TOTAL FIZ („Total”) zawiadomienie o zmniejszeniu udziału Total w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej progu 20% („Zmniejszenie”).

Zmniejszenie spowodowane zostało transakcją sprzedaży akcji Spółki dokonaną przez Total w dniu 4 marca 2021 r. na rynku regulowanym („Transakcja”).

Przed Transakcją Total posiadał 17.000.000 akcji Spółki, uprawniających do 17.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 20,19% kapitału zakładowego Spółki i 20,19% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Po Transakcji Total posiada 16.000.000 akcji Spółki, uprawniających do 16.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki, stanowiących 19,00% kapitału zakładowego Spółki i 19,00% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Jednocześnie IPOPEMA TFI S.A. poinformowało, że brak jest osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3) lit. c) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 2080, z późn. zm.) („Ustawa”) oraz że Total nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 Ustawy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-11 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2021-03-11 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid i odbierz 200 zł w prezencie

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki