1,0900 zł
4,61% 0,0480 zł
PZ Cormay SA (CRM)

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2019 / 2
Data sporządzenia: 2019-01-18
Skrócona nazwa emitenta
PZ CORMAY S.A.
Temat
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PZ CORMAY S.A. z siedzibą w Łomiankach („Spółka”) podaje do wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w 2019 roku:
1. Skonsolidowane raporty kwartalne zostaną opublikowane w następujących terminach:
- za I kwartał 2019 roku - 15 maja 2019 roku,
- za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019 roku.
W związku z rezygnacją z przekazywania jednostkowych raportów kwartalnych za I i III kwartał 2019 roku, Spółka oświadcza, że skonsolidowane raporty kwartalne za te okresy będą zawierać informacje wymagane zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. z dnia 20 kwietnia 2018 r. Dz. U. z 2018 r. poz. 757) ("Rozporządzenie"), tj. w szczególności kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1-4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9 Rozporządzenia.
Zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, raport kwartalny ani skonsolidowany raport kwartalny za drugi i ostatni kwartał 2019 roku nie będą publikowane.
2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. zostanie opublikowany 23 sierpnia 2019 roku.
W związku z rezygnacją z przekazywania jednostkowego raportu półrocznego za I półrocze 2019 r. skonsolidowany raport półroczny za ten okres będzie zawierać informacje wymagane zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia.
3. Raporty roczne za 2018 rok zostaną opublikowane w następującym terminie:
- skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej PZ CORMAY za 2018 rok - 18 kwietnia 2019 roku,
- jednostkowy raport roczny PZ CORMAY S.A. za 2018 rok - 18 kwietnia 2019 roku.
Raport sporządzono na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-01-18 Janusz Płocica Prezes Zarządu
2019-01-18 Wojciech Suchowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.