REKLAMA

PROTEKTOR: Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 13/2021 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.

2021-06-07 16:03
publikacja
2021-06-07 16:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pelnomocnictwo.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021 KOR
Data sporządzenia: 2021-06-07
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Korekta załącznika do raportu bieżącego nr 13/2021 „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie¿¹ce i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2021 z dnia 27 maja 2021 r., dotyczącego ogłoszenia o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2021 r. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”), Zarząd Spółki niniejszym dokonuje korekty oczywistej omyłki pisarskiej zidentyfikowanej w załączniku do raportu bieżącego nr 13/2021 w postaci formularza pełnomocnictwa do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, polegającej na błędnym określeniu daty tego Zgromadzenia w ten sposób, że błędną datę „8 lipca 2020 r.” zastępuje się prawidłową, tj. „23 czerwca 2021 r.”.

Treść skorygowanego formularza pełnomocnictwa stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Treść raportu nr 13/2021 oraz pozostałych załączników pozostaje bez zmian, z zastrzeżeniem, że opublikowany w tym raporcie porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia został zaktualizowany raportem bieżącym nr 14/2021.
Załączniki
Plik Opis
Pelnomocnictwo.pdfPelnomocnictwo.pdf Pełnomocnictwo

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-07 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2021-06-07 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki