PRIMETECH S.A.: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r.

2020-05-13 14:25
publikacja
2020-05-13 14:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-13
Skrócona nazwa emitenta
PRIMETECH S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd PRIMETECH S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 2/2020 z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie terminów publikacji raportów okresowych Emitenta w roku obrotowym 2020, informuje o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2020 r. z dnia 25 maja 2020 r. na dzień 19 maja 2020 r.

Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-13 Jan Poświata Prezes Zarządu
2020-05-13 Jakub Dzierzęga Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki