REKLAMA

PRIME CAR MANAGEMENT S.A.: Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego

2019-08-08 14:39
publikacja
2019-08-08 14:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-08
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. informuje o zmianie terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2019 roku.
Skonsolidowany raport półroczny zostanie opublikowany w dniu 13 sierpnia 2019 roku.
Poprzedni termin przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego ogłoszony raportem bieżącym nr 37/2019 z dnia 10 lipca 2019 r. przypadał na 12 sierpnia 2019 roku.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-08 Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu
2019-08-08 Maciej Letniowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki