23,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
Prime Car Management S.A. (PCM)

Przymusowy wykup akcji Prime Car Management S.A. i zawieszenie obrotu akcjami Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-18
Skrócona nazwa emitenta
PRIME CAR MANAGEMENT S.A.
Temat
Przymusowy wykup akcji Prime Car Management S.A. i zawieszenie obrotu akcjami Spółki
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd Spółki Prime Car Management S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację o ogłoszeniu w dniu 18 czerwca 2019 r. przez PKO Leasing S.A. („PKOL”) żądania sprzedaży akcji Spółki należących do wszystkich pozostałych jej akcjonariuszy.
Żądanie sprzedaży akcji Spółki („Przymusowy Wykup”) zostało ogłoszone na podstawie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2005 r. w sprawie nabywania akcji spółki publicznej w drodze przymusowego wykupu (Dz. U. nr 229, poz. 1948), tj. na podstawie prawa żądania przez akcjonariusza spółki publicznej, który osiągnął lub przekroczył 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, sprzedaży przez pozostałych akcjonariuszy wszystkich posiadanych przez nich akcji spółki.
PKOL w chwili ogłoszenia Przymusowego Wykupu posiada łącznie 11.244.402 akcji Spółki, co stanowi 94,4% jej kapitału zakładowego. Przedmiotem Przymusowego Wykupu są wszystkie pozostałe akcje Spółki, tj. 664.438 sztuk, które stanowią 5,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu („Akcje”).
Dzień Wykupu został ustalony na dzień 24 czerwca 2019 r., a cena wykupu jednej wykupywanej Akcji wynosi 23,75 zł.
Podmiotem pośredniczącym jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie.
W związku z powyższym Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) podjął uchwałę nr 546/2019 w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Spółki na Głównym Rynku GPW („Uchwała”}. Zgodnie z Uchwałą Zarząd Giełdy działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Regulaminu Giełdy zawiesił obrót akcjami Spółki od dnia 18 czerwca 2019 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-18 Jakub Kizielewicz Prezes Zarządu
2019-06-18 Konrad Karpowicz Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.