REKLAMA

PRAIRIE MINING LIMITED: Publikacja wstępnych wyników za rok 2023 w Polsce

2023-09-29 06:59
publikacja
2023-09-29 06:59
Spis treści:

1. RAPORT

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
pol-230929_GRX_-_PANA_and_Preliminary_2023_Accounts__final.pdf  (RAPORT)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
RAPORT UNI - PL nr 19 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-29
Skrócona nazwa emitenta
PRAIRIE MINING LIMITED
Temat
Publikacja wstępnych wyników za rok 2023 w Polsce
Rynek oficjalnych notowań giełdowych - podstawa prawna
Inny rynek regulowany - podstawa prawna
Treść raportu:
GreenX Metals Limited (GreenX lub Spółka) informuje, że Spółka opublikowała zbadane przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe za 2023 r., sporządzone zgodnie z australijską Ustawą o korporacjach (2001) na potrzeby Australijskiej Giełdy Papierów Wartościowych (ASX) i Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych (LSE). Kopię rocznego sprawozdania finansowego Spółki za 2023 r. można pobrać ze strony: https://greenxmetals.com/investors/reports-presentations/.

Po wystąpieniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE) w 2021 r. wszystkie firmy audytorskie sporządzające sprawozdania dotyczące spółek notowanych na europejskim regulowanym rynku giełdowym muszą być zatwierdzone przez właściwy organ nadzoru w UE. W Polsce takim właściwym organem nadzoru jest Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA). Spółka opublikowała dziś na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) swoje wstępne wyniki za 2023 r. dotyczące działalności w Polsce, niezbadane przez biegłego rewidenta.

GreenX planuje opublikować swoje sprawozdania finansowe za lata 2021, 2022 i 2023, zgodnie z polskimi przepisami, na GPW w terminie do 31 października 2023 r.

Ponadto, zgodnie z § 80 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...] (Rozporządzenie), Zarząd GreenX podaje do publicznej wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2024 r.:

- Raport kwartalny za okres lipiec–wrzesień 2023 r. (pierwszy kwartał) – 13 października 2023 r.
- Raport kwartalny za okres październik–grudzień 2023 r. (drugi kwartał) – 31 stycznia 2024 r.
- Raport półroczny 2023 (za pierwsze półrocze roku obrotowego 2024 kończące się 31 grudnia 2023 r.) – 15 marca 2024 r.
- Raport kwartalny za okres styczeń–marzec 2024 r. (trzeci kwartał) – 30 kwietnia 2024 r.
- Raport kwartalny za okres kwiecień–czerwiec 2024 r. (czwarty kwartał) – 31 lipca 2024 r.
- Raport roczny 2024 (za rok obrotowy kończący się 30 czerwca 2024 r.) – 27 września 2024 r.

Szczegółowych informacji udziela:
Dylan Browne
Sekretarz Spółki
+61 8 9322 6322
info@greenxmetals.com
Załączniki
Plik Opis
pol-230929 GRX - PANA and Preliminary 2023 Accounts _final.pdfpol-230929 GRX - PANA and Preliminary 2023 Accounts _final.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-29 Dylan Browne Sekretarz Spółki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż konto w ING Banku Śląskim przez internet i zyskaj do 250 zł w promocji

Załóż konto w ING Banku Śląskim przez internet i zyskaj do 250 zł w promocji

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki