REKLAMA

POLIMEX-MOSTOSTAL: Zawarcie porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A

2020-10-23 13:52
publikacja
2020-10-23 13:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-23
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zawarcie porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji obligacji serii A
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 152/2014 z dnia 2 października 2014 roku, nr 55/2017 z dnia 21 czerwca 2017 roku, nr 39/2019 z dnia 31 grudnia 2019 roku oraz nr 42/2020 z 24 lipca 2020 r., Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje o zawarciu z obligatariuszami wyemitowanych przez Spółkę obligacji zamiennych na okaziciela serii A o jednostkowej wartości nominalnej 500 tys. PLN („Obligacje Serii A”) porozumień zmieniających i ujednolicających warunki emisji Obligacji Serii A („WEO Serii A”). Na mocy porozumienia zmieniającego i ujednolicającego WEO Serii A z Towarzystwem Finansowym Silesia sp. z o.o. oraz Bankowym Towarzystwem Kapitałowym S.A. zmieniono harmonogram obowiązkowego wykupu Obligacji Serii A, w ten sposób, że dzień wcześniejszego wykupu 80 Obligacji Serii A przypadający na 31 października 2020 r. został przesunięty na dzień 15 grudnia 2020 r. Pozostałe postanowienia WEO Serii A nie uległy zmianie.

Wskazana powyżej zmiana WEO Serii A stanowi element realizacji szerszej strategii Emitenta mającej na celu optymalizację warunków i struktury finansowania dłużnego działalności Grupy Kapitałowej Emitenta.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-23 Michał Głowiński Specjalista ds. prawnych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki