PKW podała oficjalne wyniki wyborów

 PO zdobyła najwięcej mandatów w sejmikach wojewódzkich - w skali kraju uzyskała ich 179, wygrała w ośmiu województwach - poinformowała w sobotę PKW. PiS zdobył w sumie171 mandatów, wygrał w sześciu sejmikach; w dwóch zwyciężyło PSL, które w całym kraju zdobyło w sejmikach 157 mandatów.

W sobotę późnym wieczorem Państwowa Komisja Wyborcza na konferencji prasowej podała, ile mandatów w sejmikach zdobyły poszczególne komitety.


W trakcie konferencji na prośbę dziennikarzy członkowie PKW podali również odsetek głosów, które uzyskały cztery największe komitety: PiS - 26,85 proc. PO miała 26,36 proc., 23,68 proc. uzyskało PSL, a SLD-Lewica Razem - 8,78 proc. głosów. Wynika to z proporcjonalnej ordynacji wyborczej.

(fot. Andrzej Hulimka/REPORTER / EastNews)
W przesłanych na prośbę PAP informacji PKW podała także dane dotyczące poparcia, jakie w wyborach do sejmików uzyskały pozostałe komitety ogólnokrajowe: KNP - 3,89 proc., RN - 1,57 proc., Demokracja Bezpośrednia - 0,81 proc. Pozostałe komitety uzyskały - 8,07 proc.

W całym kraju do zdobycia w sejmikach było 555 mandatów. PO zdobyła 179 mandatów, PiS uzyskał 171 mandatów, PSL - 157, a SLD-Lewica Razem - 28. Poza komitetami partii politycznych mandaty w sejmikach wojewódzkich w skali kraju zdobyły jeszcze komitety: Mniejszość Niemiecka - 7, Bezpartyjni Samorządowcy - 4, Ruch Autonomii Śląska - 4, Komitet Ryszarda Grobelnego - 2, Lepsze Lubuskie - 2, Bezpartyjni Pomorze Zachodnie - 1.

Pierwotnie na konferencji prasowej PKW podała błędny wynik wyborów z województwa śląskiego. Wojewódzka komisja wyborcza poinformowała, że PiS zdobył 16 mandatów w sejmiku, a PSL 5; PKW błędnie podało, że było to odpowiednio 14 i 7; błąd wpłynął na ogólną podaną na konferencji liczbę mandatów PiS i PSL, co PKW w nocy skorygowała. Dane procentowe nie uległy zmianie i PAP potwierdził to w PKW.

Kto wygrał w którym sejmiku?

PO wygrała wybory do sejmiku województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, opolskiego, śląskiego, dolnośląskiego.

PiS zdobyło najwięcej mandatów w wyborach do sejmiku w województwach: podkarpackim, podlaskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim i łódzkim.

PSL zwyciężyło w sejmiku województw: świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego.

Ile głosów na poszczególne komitety?

  • na PiS zagłosowało 3 mln 238 tys. 199 głosów (26,85 proc.),
  • na PO 3 mln 179 tys. 210 głosów (26,36),
  • na PSL - 2 mln 855 tys 996 głosów (26,85 proc.),  
  • SLD-Lewica Razem 1 mln 59 tys. 74 głosy (8,78 proc.),
  • na kandydatów Kongresu Nowej Prawicy do sejmików wojewódzkich głosowało 469 tys. 308 osób (3,89 proc.),
  • na kandydatów Ruchu Narodowego - 188 tys. 767 osób (1,57 proc.),  
  • Demokracji Bezpośredniej - 97 tys. 889 osób ( 0,81 proc.),
  • a na pozostałe komitety 972 tys. 804 osób (8,07 proc.)

Łącznie w kraju w głosowaniu do sejmików wojewódzkich oddano 12 mln 61 tys. 247 głosów.

Członkowie komisji wyjaśniali, że podany odsetek dotyczy liczby głosów oddanych na poszczególne partie w całym kraju, a mandaty przydziela się w poszczególnych województwach. Stąd różnica pomiędzy liczbą uzyskanych mandatów - których najwięcej otrzymało PO, a odsetkiem oddanych głosów - gdzie najlepsze jest PiS.

Dlaczego zarówno PO, jak i PiS, ogłosiły zwycięstwo?

Jak tłumaczył szef Krajowego Biura Wyborczego Kazimierz Czaplicki, wybory do sejmików są wyborami proporcjonalnymi, a system podziału mandatów polega na tym, że mogą w nim uczestniczyć tylko te komitety, które przekroczyły 5-procentowy próg. Liczy się głosy w skali województwa i tylko te komitety dalej uczestniczą w podziale mandatów. Jednak sam podział mandatów następuje w okręgach wyborczych, a nie w skali całego województwa. Dlatego podział mandatów nie przekłada się wprost proporcjonalnie na odsetek uzyskanych przez komitet głosów. PO zdobyła więcej mandatów w skali kraju, natomiast na PiS oddano więcej głosów.

Ile głosów nieważnych?

Jak poinformowała PKW, w skali kraju, w wyborach samorządowych na wszystkich szczeblach oddano 9,76 proc. głosów nieważnych. Dla porównania w 2010 r. było 7,89 proc. nieważnych głosów.

W wyborach do rad gmin i w miastach na prawach powiatu oddano 5,16 proc. głosów nieważnych; w wyborach do rad powiatu - 16,67 proc.; w wyborach do sejmików wojewódzkich - 17,93 proc. W wyborach na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast stwierdzono 2,14 proc. głosów nieważnych.

Szef PKW Stefan Jaworski poinformował również, że w wyborach do sejmików wojewódzkich najwięcej głosów nieważnych oddanych zostało w woj. wielkopolskim - 22,77 proc., w woj. lubuskim - 20,54 proc., w woj. warmińsko-mazurskim 19,86 proc.

Najniższy wskaźnik głosów nieważnych został odnotowany w woj. podlaskim - 14,57 proc.

PKW: zbiorcze wyniki wyborów - po obwieszczeniach od wszystkich komisarzy

PKW nie podała  zbiorczych wyników w skali kraju.Jaworski zapowiedział, że zbiorcze wyniki wyborów samorządowych w skali kraju zostaną ogłoszone po tym, gdy PKW otrzyma drogą elektroniczną od wszystkich komisarzy wyborczych obwieszczenia o wynikach wyborów w województwach.

Poinformował, że wszystkie terytorialne komisje wyborcze zakończyły prace, sporządziły protokoły i podały je do publicznej wiadomości.

Przypomniał, że na podstawie otrzymanych protokołów od wszystkich terytorialnych komisji, komisarze wyborczy sporządzają obwieszczenia o wynikach wyborów - do rad gmin, powiatów, sejmiku oraz na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast - na obszarze danego województwa.

W sobotę przed północą obwieszczenia takie zostały udostępnione na stronach internetowych 7 wojewódzkich komisarzy wyborczych oraz na stronie PKW.

Obwieszczenie o zbiorczych wynikach PKW opublikuje na swojej stronie internetowej - jak powiedział przewodniczący - najprawdopodobniej w niedzielę.

"Zdajemy sobie sprawę, że z powodu awarii sytemu komputerowego ustalenie wyników wyborów trwało znacznie dłużej, niż oczekiwano. Czas ten jednak był niezbędny, aby rzetelnie policzyć wszystkie głosy i ustalić oficjalne wyniki wyborów" - mówił przewodniczący PKW.

Wyniki poszczególnych województw

W województwie zachodniopomorskim:

PO ma 12 mandatów (uzyskała 31,96 proc. głosów), PSL zdobyło 7 mandatów (20,57 proc.), 6 mandatów przypadło PiS (19,29 proc.); SLD ma 4 mandaty (11,82 proc.), 1 mandat zdobył Komitet Bezpartyjni (9,84 proc.).

W województwie pomorskim:

PO ma 17 mandatów (40,74 proc. głosów.), PiS zdobył 9 mandatów (23,04 proc.), PSL zdobyło 7 mandatów (17,43 proc.).

W województwie opolskim:

PO przypadło 9 mandatów, PSL ma 8 mandatów, Mniejszość Niemiecka zdobyła 7 mandatów, PiS ma 5 mandatów, 1 mandat zdobyło SLD.

W województwie lubuskim:

PO zdobyła 10 mandatów (uzyskała 25,37 proc. głosów), PSL ma 8 mandatów (22,9 proc.), PiS uzyskało 5 mandatów (16,91 proc.), również 5 mandatów będzie miał SLD (14,85 proc.), Lepsze Lubuskie będzie miało 2 mandaty (11,94 proc.).

W województwie kujawsko-pomorskim:

PO zdobyła 14 mandatów (32,67 proc. głosów), PSL ma 10 mandatów (24,33 proc.), PiS przypadło 7 mandatów (21,15 proc.), SLD - 2 mandaty (12,25 proc.).

W województwie wielkopolskim:

PO zdobyła 13 mandatów, PSL ma 12 mandatów, PiS - 8 mandatów, SLD Lewica Razem - 4 mandaty, 2 mandaty przypadły KWW Ryszarda Grobelnego Teraz Wielkopolska.

W województwie śląskim:

PO zdobyła 17 mandatów, PiS przypadło 14 mandatów, PSL ma 7 mandatów, Ruch Autonomii Śląska - 4 mandaty, a SLD - 3 mandaty.

W województwie dolnośląskim:

PO zdobyła 16 mandatów, PiS ma 9 mandatów, PSL - 5 mandatów, komitet Bezpartyjni Samorządowcy - 4 mandaty, a SLD zdobyło 2 mandaty.

W województwie mazowieckim:

PiS będzie miało 19 mandatów, PSL zdobyło 16 mandatów, PO - 15 mandatów, SLD - 1 mandat.

W województwie podkarpackim:

PiS zdobyło 19 mandatów (43,69 proc. głosów), PSL będzie miało 9 mandatów (24,36 proc.), a PO - 5 mandatów (15,36 proc.).

W województwie podlaskim:

PiS zdobyło 12 mandatów (33,67 proc. głosów), PSL - 9 mandatów (27,55 proc.), PO - 8 mandatów (22,46 proc.), SLD - 1 mandat (6,8 proc.).

W województwie lubelskim:

PiS ma 13 mandatów (uzyskał 31,88 proc. głosów), PSL przypadło 12 mandatów (32,43 proc.), PO zdobyło 7 mandatów (19,17 proc.), natomiast SLD - 1 mandat (6,94 proc. głosów).

W województwie małopolskim:

PiS uzyskało 17 mandatów (zdobyło 36,71 proc. głosów), PO będzie mieć 14 mandatów (28,26 proc.), a PSL - 8 mandatów (20,04 proc).

W województwie łódzkim:

PiS zdobyło 12 mandatów, PO ma 10 mandatów, PSL uzyskało również 10 mandatów, SLD - 1 mandat.

W woj. warmińsko-mazurskim:

PSL zdobyło 14 mandatów (37,09 proc. głosów), PO będzie miała 9 mandatów (26,88 proc.), PiS - 6 mandatów (18,84 proc.), a SLD - 1 mandat (8,49 proc.).

W województwie świętokrzyskim:

PSL będzie miało 17 mandatów, PiS - 8 mandatów, PO - 3 mandaty, SLD - 2 mandaty.

W drugiej turze nie przewidujemy kłopotów z działaniem kalkulatora

Czaplicki zapewnił, że kalkulator wyborczy, czyli podstawowe narzędzie, w które wyposażone są obwodowe komisje wyborcze, działał poprawnie. "Kłopot zaczyna się wyżej, przy ustalaniu wyników proporcjonalnych, ale mamy zapewnienie firmy, że na tym poziomie zakresu informacji, które muszą być przetworzone, nie powinno być problemów" - wyjaśniał.

"Jednak PKW zawsze wskazuje w swoich wytycznych, że gdyby cokolwiek się działo, to należy przejść na liczenie ręczne" - dodał Czaplicki.

Mówił, że w II turze wyborów na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast liczenie głosów nie powinno sprawiać kłopotu. "Jest proste sumowanie arytmetyczne głosów oddanych na dwóch kandydatów w danej gminie. Te wyniki powinny być szybko i sprawnie policzone" - zapewnił.

PKW nie przewiduje już konferencji prasowej przed II turą wyborów.

Jaworski przypomniał, że II tura wyborów wójtów, burmistrzów, prezydentów miast odbędzie się 30 listopada w 890 gminach.(PAP)

Źródło: PAP Biznes

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
0 0 ~cichy

Czyli mamy ok. 3 mln 179 tys. 210 Polaków omotanych medialną propagandą, że wszystko jest w porządku. Dług jaki narasta oraz rozkradanie kraju to tylko wymysły skrajnej prawicy. Nie będzie żadnego bankructwa, przecież jesteśmy w UE. Rząd się stara, a upadająca służba zdrowia to lekarstwo na system emerytalny, bo jak nie będzie leczenia, nikt nie dożyje podwyższonego wieku emerytalnego - problem się sam rozwiąże. A jak już wszytko ukradną to podniesie się podatki, nikt przecież nie protestował, tylko dalej Polacy głosują na PO.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 0 ~ATAK

JAK TO NAJPIERW MÓWILI ZE GŁOSOWAŁO PONAD 14 MIL SKĄD 2 MIL GLÓSÓW NIEWAŻNYCH : Dramatyczny apel generała „Gryfa” po wyborach: Widzę Polskę sponiewieraną, ośmieszoną, jak jakąś ulicznicę„Gdzie są Polacy? Panie Boże!” - pyta po wyborach gen. bryg. Janusz Brochwicz-Lewiński, „Gryf”, żołnierz Batalionu „Parasol” i dowódca obrony słynnego pałacyku Michla. „Myślę o tym, czy to jest ten sam mój kraj, w którym się urodziłem?” - zastanawia się generał „Gryf”.„Myślę o tym, czy to jest ten sam mój kraj, w którym się urodziłem? Myślę o moich kolegach poległych i wstyd mi, gdy myślę o tym, jak bardzo pragnęliśmy Wolnej Polski. Każdy był gotów dać głowę za Nią i wielu dało. Dzisiaj widzę Ją sponiewieraną, ośmieszoną, jak jakąś ulicznicę, którą każdy może znieważać! Gdzie są Polacy? Panie Boże!” - napisał na Facebooku po wyborach gen. bryg. Janusz Brochwicz-Lewiński, "Gryf", żołnierz Batalionu "Parasol' i dowódca obrony słynnego pałacyku Michla. zwiń !Odpowiedz 10~endi 2014-11-24 11:53 Prawdziwi Polacy są w większości za granicą , zostali urzędnicy , pasożyty społeczne , renciści , emeryci ... !Odpowiedz 017 ~cytat 2014-11-24 10:44 "Znikające 30 tysięcy głosów na PiS - co się działo podczas wyborów na Śląsku" . "Wybory na Śląsku, a przede wszystkim liczenie oddanych głosów, to szokujący serial... No właśnie, czy tylko pomyłek! Wojewódzka Komisja Wyborcza w Katowicach sporządziła dwa protokoły różniące się o ponad 130 tysiącami ważnych głosów. Teraz okazuje się, że "znikło" również 30 tysięcy głosów oddanych na PiS. Dokładna analiza wyników wyborów na Śląsku pozwala na odkrywanie coraz większych skandali. Inna liczba radnych, inna liczba oddanych ważnych głosów, a wczoraj wieczorem informowaliśmy, że powstały nawet dwa protokoły powyborcze. Jeden w piątek z liczbą 1 481 479 głosów ważnych, a drugi w sobotę z liczbą 1 348 961 głosów ważnych. Ten drugi funkcjonuje jako ostateczny dokument prezentowany przez śląską komisję, ale PKW - podczas sobotniej konferencji - zaprezentowało dane z wcześniejszego protokołu. Odkryliśmy jeszcze jeden błąd. Okazuje się, że w protokołach dokumentujących wyniki głosowania w Okręgu II (czyli na Śląsku) jest istotna różnica pomiędzy liczą głosów oddanych na Prawo i Sprawiedliwość. Chodzi o 30 tysięcy głosów, które znikły po sporządzeniu drugiego protokołu przez komisję w Katowicach. To jednak nie wszystko. Portal niezalezna.pl dowiedział się, że oba protokoły różnią się również ilością podpisów członków komisji. Na tym drugim jest ich mniej."

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~cefas

poprawcie te procenty, błąd jest:na PiS zagłosowało 3 mln 238 tys. 199 głosów (26,85 proc.),na PO 3 mln 179 tys. 210 głosów (26,36),na PSL - 2 mln 855 tys 996 głosów (26,85 proc.),

! Odpowiedz
0 0 ~andrzej

Dla ułatwienia policzyłem i tak np. PSL powinno być 23,68% a nie 26,85

! Odpowiedz
2 2 ~miro

sowieckie dziadki nie wiedziały jak policzyc głosy

! Odpowiedz
7 18 ~gfg

Skandal, do czego to doszło, juz pokojowo władzy nie oddadzą......

! Odpowiedz
0 0 (usunięty)

(wiadomość usunięta przez moderatora)

! Odpowiedz
3 4 ~perypet

Kiedy poznamy PRAWDE????????????Byłam w komisji.Zapoznałam się z dok. przed wyborami.Trochę ....A co mieli zrobić ci którzy przyszli głosować i pytali o karty do głosowania.Frekwencja= żenada.Młodych- znikomy odsetek 60+ i owszem ale nie za wiele

! Odpowiedz
6 9 ~xxcsza

to skandal ze na KNP oddalo glos blisko pol miliona ludzi a i tak nie dostali zadnego miejsca w sejmiku. Bezsens. Trzeba zmienic zasade obliczania mandatow bo to nonsens nonsensem podparty.

! Odpowiedz
6 5 ~maja

Stalin mówił nie ważne jak się głosuję ale wazne jest kto liczy głosy. Natomiast w III RP można powiedzieć , że jest tak wyniki zależą od tego czy głosy liczy się elektronicznie czy też ręcznie. Ręczne liczenie pomaga rządzącym.

! Odpowiedz
Polecane
Najnowsze
Popularne

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,6% XI 2019
PKB rdr 3,9% III kw. 2019
Stopa bezrobocia 5,0% X 2019
Przeciętne wynagrodzenie 5 213,27 zł X 2019
Produkcja przemysłowa rdr 3,5% X 2019

Znajdź profil