WAŻNE

PKNORLEN: Zawarcie umowy na budowę instalacji granulacji przez ANWIL S.A.

2019-06-28 16:55
publikacja
2019-06-28 16:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-28
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Zawarcie umowy na budowę instalacji granulacji przez ANWIL S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. informuje, że 28 czerwca 2019 roku ANWIL S.A. podpisał z Tecnimont S.p.A. umowę na projektowanie, dostawy oraz budowę w systemie „pod klucz” instalacji granulacji w ANWIL S.A. we Włocławku („Umowa”).

Podpisana dzisiaj umowa z Tecnimont S.p.A. stanowi drugą z trzech najważniejszych umów, jakie mają zostać zawarte w ramach rozbudowy zdolności produkcyjnych nawozów w ANWIL S.A.

Projekt zakłada wzrost zdolności produkcyjnych nawozów ANWIL S.A. o 495 tys. ton rocznie, czyli do 1 461 tys. ton rocznie. Szacowany całkowity koszt inwestycji wynosi ok. 1,3 mld PLN. Zakończenie inwestycji planowane jest do połowy 2022 roku. Szacuje się, że po zrealizowaniu projektu zysk operacyjny EBITDA ANWIL S.A., może wzrosnąć o ok. 57 mln EUR rocznie.

PKN ORLEN S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ANWIL S.A.

Patrz także: raport bieżący nr 9/2019 z 24 kwietnia 2019 oraz raport bieżący nr 107/2018 z 14 grudnia 2018 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Agreement for building a granulation unit by ANWIL S.A. Regulatory announcement no 30/2019 dated 28 June 2019PKN ORLEN S.A. hereby informs that on 28 June 2019 ANWIL S.A. signed an agreement with Tecnimont S.p.A. for design, deliveries and building “in turn key” formula a granulation unit in ANWIL S.A. in Wloclawek (“Agreement”).The agreement signed today with Tecnimont S.p.A. is the second of the three most important contracts to be concluded within the frames of the extension of fertilizers production capacities in ANWIL S.A.The project assumes increase of fertilizers production capacities by 495 th.t yearly, ie. to the level of 1 461 th.t yearly. Estimated total cost of the investment amounts to ca. PLN 1,3 bn. The finalization of the investment is planned by the half of 2022. After realization of the project it is estimated that the operating profit EBITDA of ANWIL S.A. may increase by ca. EUR 57 m yearly.PKN ORLEN owns 100% of the registered capital of ANWIL S.A.See also: regulatory announcement no 9/2019 dated 24 April 2019 and regulatory announcement no 107/2018 dated 14 December 2018.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-28 Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu
2019-06-28 Iwona Waksmundzka-Olejniczak Dyrektor Wykonawczy ds. Strategii i Relacji Inwestorskich
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki