REKLAMA

PKNORLEN: Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zgoda Zarządu PKN ORLEN S.A. na realizację budowy instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku

2019-11-28 19:16
publikacja
2019-11-28 19:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 41 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-28
Skrócona nazwa emitenta
PKNORLEN
Temat
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – zgoda Zarządu PKN ORLEN S.A. na realizację budowy instalacji Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
PKN ORLEN S.A. („Spółka”, „Emitent”) przekazuje informację poufną, której publikacja została przez Spółkę opóźniona 22 października 2019 roku:

„PKN ORLEN S.A. („Spółka”) informuje, że 22 października 2019 roku Zarząd Spółki wyraził zgodę na realizację fazy EPC zadania inwestycyjnego o nazwie „Instalacja Visbreakingu w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku”. Realizacja projektu ma na celu poprawę efektywności przerobu ropy poprzez zwiększenie uzysków produktów o wysokiej marży w wyniku pogłębionej konwersji pozostałości próżniowej z instalacji DRW. Koszt inwestycji wyniesie około 1 mld PLN.
Realizacja projektu wymaga zgody Rady Nadzorczej Spółki, o którą wystąpił dzisiaj Zarząd PKN ORLEN S.A.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 i 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.”

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Disclosure of delayed inside information – PKN ORLEN Management Board
consent for realization of project of building Visbreaking Unit at
production plant in PlockRegulatory announcement no 41/2019
dated 28 November 2019PKN ORLEN S.A. (“Company”, “Issuer”)
discloses the following inside information, publication of which was
delayed on 22 October 2019:“PKN ORLEN (“Company”) informs that
on 22 October 2019 the Company’s Management Board gave consent for
realization of the EPC phase of investment project called: “Visbreaking
Installation at production plant in Plock”. The project's implementation
aims to improve crude oil production efficiency by increasing the yield
of high-margin products as a result of in-depth conversion of vacuum
residue from the Crude Distillation Unit. The cost of investment will
amount to ca. PLN 1 bn.Realization of the project requires the
consent of the Company’s Supervisory Board, which the Management Board
applied for today.On the base of Art. 17 item 1 and 4 of the
Regulation (EU) No 596/2014 of the European Parliament and of the
Council of 16 April 2014 on market abuse (market abuse regulation) and
repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the
Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and
2004/72/EC.”


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-28 Józef Węgrecki Członek Zarządu
2019-11-28 Zbigniew Leszczyński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

OPPO Reno 5 lub 150 zł w gotówce do zdobycia w konkursie oraz do 400 zł w promocji Konta 360°!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki