REKLAMA
Weekend z Bankier.pl

PIT 2017: co robić, jeśli pracodawca nie przysłał PIT-11?

2018-02-04 06:00
publikacja
2018-02-04 06:00

To na zatrudnionym podatniku spoczywa ciężar i obowiązek złożenia rozliczenia rocznego. Nawet wtedy, gdy pracodawca jako płatnik składek nie przekaże pracownikowi informacji PIT-11, nie wypełniając nałożonego na niego obowiązku przekazania takie informacji do ostatniego dnia lutego. Płatnik ma obowiązek przekazać informację PIT-11 również właściwemu dla miejsca zamieszkania podatnika urzędowi skarbowemu.  

fot. / / YAY Foto

Druk PIT-11 zawiera informacje o wysokości dochodu, potrąconych w roku podatkowym składkach na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i chorobowe, składkach na ubezpieczenia zdrowotne odliczonych w roku podatkowym przez płatnika, a także należnym i pobranym podatku.

Samo spóźnienie pracodawcy w doręczeniu informacji PIT-11 nie musi być dolegliwe dla podatnika, o ile doręczenie nastąpi przed 30 kwietnia, pozwalając na sporządzenie prawidłowo wypełnionego zeznania rocznego.

Pracodawca nie wysłał PIT-11. Co mu grozi?

Podatnik będący pracownikiem w pierwszej kolejności powinien zwrócić się do swojego pracodawcy/ płatnika składek o wydanie PIT-11 lub jego duplikatu. Zapewne w większości przypadków nie będzie to stanowiło żadnego problemu i wszystkie niezbędne dane konieczne dla sporządzenia zeznania rocznego zostaną szybko uzyskane.

Jeżeli jednak pracodawca nadal będzie uchylał się od obowiązku, musi zdawać sobie sprawę z tego, że nie wydając w terminie informacji PIT-11 pracownikowi, może narazić się na karę grzywny w wysokości do 180 stawek dziennych.

Organ administracji skarbowej może wymierzyć nierzetelnemu pracodawcy taką właśnie karę grzywny – jednak nie można w sposób fizyczny zmusić pracodawcy, aby ten faktycznie sporządził i wydał pracownikowi informację PIT-11. W takiej sytuacji podatnik będzie musiał sam ustalić wszelkie dane potrzebne do wypełnienia swojego rocznego PIT-u.

Jak rozliczyć PIT bez PIT-11?

Podstawą rozliczenia w takim przypadku powinno być sporządzone zestawienie przychodów, kosztów uzyskania (właściwych dla podatnika), składek ZUS, składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz kosztów podatkowych, jakie zastosować powinien był płatnik w trakcie roku, gdy rozliczał wynagrodzenie podatnika.

W tym celu podatnik może wspomagać się jednym z wielu internetowych kalkulatorów wynagrodzenia, które wyliczają odpowiednie kwoty w zależności od wskazanego i uzyskiwanego wynagrodzenia netto bądź brutto. Rozróżniają one również między przychodami z umowy o pracę i umów-zleceń.

Podatnik może w przypadku braku PIT-11 przygotować zeznanie, ustalając konieczne informacje w urzędzie skarbowym. Każdy podatnik może zwrócić się do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie stosownego zaświadczenia potwierdzającego stan odnotowany w ewidencji bądź rejestrach skarbowych. 

Bardzo pomocne w uzyskaniu niezbędnych danych mogą być również dokumenty wytworzone na potrzeby zgłoszeń i płatności składek na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne w ZUS. Takim dokumenty mogą być tzw. paski wynagrodzeń otrzymywane od pracodawcy bądź też kopie zeznań ZUS RMUA. Paski np. zawierają informacje o zapłaconych składkach na ZUS na poszczególne rodzaje ubezpieczeń oraz uzyskanych przychodach, kosztach i dochodach w danym miesiącu. ZUS RMUA zawiera informacje o ubezpieczeniu, składkach i świadczeniach ubezpieczonego. Jeżeli raportu ZUS RMUA nie możemy uzyskać od swojego pracodawcy, podatnik może zwrócić się z wnioskiem o wydanie zaświadczenia co do zawartych w nim informacji do właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. We wniosku, poza własnymi danymi podatnika, powinien on wskazać także dane płatnika oraz okres za jaki chce uzyskać informację, oraz cel jej przeznaczenia.

Brakujące dane powinny zostać ustalone ze wszystkich miesięcy, w których podatnik uzyskiwał dochód i zsumowane.

Jak rozliczyć PIT w 2018 roku?

Skorzystaj z darmowego programu do rozliczeń, który poleca redakcja Bankier.pl [Pobierz program]

Lepiej z błędem niż wcale

Najważniejsze z punktu widzenia podatnika jest to, aby w ogóle złożyć w terminie właściwym, czyli do 30 kwietnia zeznanie roczne. Zeznanie takie może zawierać błędy i zawsze jest możliwość zgłoszenia korekty do złożonej już wcześniej deklaracji.

Niezłożenie zeznania w terminie, ale też wskazanie w nim nieprawdziwych danych skutkujące zaniżenie należnego podatku może zostać potraktowane jako wykroczenie bądź przestępstwo skarbowe.  Jednakże w przypadku, w którym podatnik dokonuje samodzielnie rzetelnego wyliczenia, ponieważ nie otrzymał informacji PIT-11, brak będzie przesłanek do poniesienia wskazanej odpowiedzialności karno-skarbowej. W takim przypadku warto jednakże do zeznania załączyć informację o braku PIT-11 i jego przyczynie.

Adwokat Łukasz Wieszczeczyński, www.adwokaci-twz.pl

Przydatne skróty: jak rozliczyć PIT  

Źródło:
Tematy
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Komentarze (2)

dodaj komentarz
(usunięty)
(wiadomość usunięta przez moderatora)
ewelinakaczor
Wszystkie zmiany są zaktualizowane w programie podatnik.info, więc tam polecam wam się rozliczać.

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2017

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki