REKLAMA

PGS SOFTWARE S.A.: wyniki finansowe

2021-05-07 07:36
publikacja
2021-05-07 07:36
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
PGS-Q1_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody ze sprzedaży 43 363 39 452 9 484 8 974
II. Zysk ze sprzedaży 11 031 8 031 2 413 1 827
III. Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 10 661 5 777 2 332 1 314
IV. EBITDA 11 069 6 285 2 421 1 429
V. Zysk przed opodatkowaniem 8 655 3 850 1 893 876
VI. Zysk netto 8 142 3 093 1 781 704
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 900 3 307 1 947 752
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 248 (3) 710 (1)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (38) 2 (8) -
X. Przepływy pieniężne netto razem 12 110 3 306 2 649 752
XI. Aktywa razem 83 084 71 628 17 828 15 734
XII. Aktywa trwałe 5 262 5 582 1 129 1 226
XIII. Aktywa obrotowe 77 811 64 419 16 697 14 151
XIV. Kapitał własny razem 66 253 57 417 14 216 12 613
XV. Zobowiązania razem 16 831 14 211 3 612 3 122
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 461 776 99 170
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 16 370 13 435 3 513 2 951
XVIII. Liczba akcji 28 262 28 432 28 262 28 432
XIX. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,29 0,11 0,06 0,02
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 2,34 2,02 0,50 0,44


Średnie
kursy wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i
porównywalnymi danymi finansowymi w stosunku do EUR ustalanych przez NBP
w szczególności: kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu
(31.03.2021 r. - kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów średnich NBP
nr 062/A/NBP/2021 z dnia 2021-03-31 tj. 
4,6603 zł; 31.12.2020
r. - kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów średnich NBP nr
255/A/NBP/2020 z dnia 2020-12-31 tj.  4,6148
zł, 31.03.2020 r. - kurs ogłoszony przez NBP – tabela kursów średnich
NBP nr 063/A/NBP/2020 z dnia 2020-03-31 tj.  4,5523
zł, kurs średni w każdym okresie, obliczony jako średnia arytmetyczna
kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie
(IQ 2021 r. - 4,5721 zł; IQ 2020 r. – 4,3963 zł; 2020 r. – 4,4742).


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
PGS-Q1_2021.pdfPGS-Q1_2021.pdf Raport kwartalny PGS Software S.A. za I kwartał 2021r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-07 Wojciech Gurgul Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki