REKLAMA

PGE szacuje, że EBITDA grupy w I poł. '20 wyniosła ok. 2,805 mld zł

2020-08-31 17:44, akt.2020-08-31 17:59
publikacja
2020-08-31 17:44
aktualizacja
2020-08-31 17:59
fot. Kacper Pempel / FORUM

PGE szacuje, że skonsolidowana EBITDA w I półroczu 2020 roku wyniosła ok. 2,805 mld zł - podała grupa w komunikacie. Z wyliczeń PAP Biznes wynika, że w samym drugim kwartale EBITDA wyniosła 1,035 mld zł wobec konsensusu PAP Biznes na poziomie 1,286 mld zł i wobec 2,506 mld zł rok wcześniej.

Jak podała PGE, EBITDA segmentu energetyka konwencjonalna w I półroczu wyniosła 774 mln zł, segmentu dystrybucja 1.127 mln zł, segmentu obrót 187 mln zł, ciepłownictwa 493 mln zł, a energetyka odnawialna 301 mln zł.

Według szacunków skonsolidowana strata netto jednostki dominującej wyniosła w I półroczu ok. 688 mln zł, a - według wyliczeń PAP Biznes - w drugim kwartale strata netto jednostki dominującej wyniosła 1,12 mld zł.

Wyniki są pod wpływem odpisów.

Jak podała PGE, wyniki testów wskazały na utratę bilansowej wartości wybranych rzeczowych aktywów trwałych w segmencie Energetyki Konwencjonalnej w wysokości ok. 530 mln zł oraz na konieczność odpisu w wysokości ok. 482 mln zł wynikającego z utraty wartości akcji posiadanych w Polskiej Grupie Górniczej.

"Całkowity wpływ dokonanych w I półroczu 2020 r. odpisów na wynik netto grupy PGE to ok. 988 mln zł" - podała spółka w komunikacie.

Dodano, że w wyniku testów na utratę wartości udziałów i akcji spółki PGE Obrót, zidentyfikowano konieczność ujęcia odpisu aktualizującego w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PGE w wysokości ok. 278 mln zł.

Nakłady inwestycyjne grupy wyniosły w I półroczu 2.504 mln zł. Szacunkowe zadłużenie netto na koniec czerwca 2020 r. wyniosło około 9.728 mln zł.

Według wstępnych szacunków produkcja energii elektrycznej netto w I półroczu 2020 r. w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 28,6 TWh, wolumen dystrybucji wyniósł 17,3 TWh, a sprzedaż do odbiorców finalnych wyniosła 20,1 TWh. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 27,8 PJ.

Średnia cena hurtowa energii zrealizowana przez segment Energetyki Konwencjonalnej w I półroczu 2020 r. wyniosła 288,6 PLN/MWh.

Dane operacyjne PGE za drugi kwartał 2020 r.


2Q2020 2Q2019 różnica YTD2020 YTD2019 różnica
Produkcja energii elektrycznej netto TWh 13,22 13,89 -4,8% 28,58 29,5 -3,1%
Sprzedaż ciepła PJ 8 7,69 4,0% 27,75 28,57 -2,9%
Sprzedaż en. do odbiorców finalnych TWh 9,37 10,44 -10,2% 20,12 21,89 -8,1%
Dystrybucja energii el. TWh 8,12 8,83 -8,0% 17,29 18,13 -4,6%
EBITDA w obszarach działalności
EBITDA (w mln zł) 2Q2020 2Q2019 różnica YTD2020 YTD2019 różnicaEnergetyka Konwencjonalna 277 1 423 -81% 774 2 106 -63%
Ciepłownictwo 151 379 -60% 493 772 -36%
Energetyka Odnawialna 108 145 -26% 301 310 -3%
Dystrybucja 554 566 -2% 1 127 1 211 -7%
Obrót -31 330 - 187 473 -60%
Pozostałe plus korekty konsolidacyjne -24 -246 - -77 -477 -RAZEM 1035 2597 -60% 2805 4395 -36%
EBITDA powtarzalna 1347 1505 -10% 3117 3299 -6%

pel/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Najtańsze konta osobiste z premią – listopad 2020 r.

Komentarze (5)

dodaj komentarz
4mirek
Po raz pierwszy w historii na minusie ? DOBRA ZMIANA
specjalnie_zarejestrowany2
Super można będzie za to kupić parę % udziałów w kopalni
darekkk
Krótki komentarz, nie wiem czy najlepszy - "Pięknie k...., pięknie".
lelo1949
Może powinni podać wartośc akcji PGG,bo odpisują co kwartał,nie wiadomo do czego się odnieść
wektorwg
Zamiast w PGG mogli zainwestować w APPLE albo Amazon.....

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki