REKLAMA

PFLEIDERER GROUP SA: Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy Pfleiderer Group S.A. oraz o przekroczeniu przez strony porozumienia progu o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej

2019-08-28 10:20
publikacja
2019-08-28 10:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Pfleiderer_Group_-_Zawiadomienie_o_zawarciu_porozumienia_akcjonariuszy_i_przekroczeniu_progow.PDF  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-28
Skrócona nazwa emitenta
PFLEIDERER GROUP SA
Temat
Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy Pfleiderer Group S.A. oraz o przekroczeniu przez strony porozumienia progu o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) informuje, że Spółka otrzymała zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy Spółki oraz o przekroczeniu przez strony porozumienia progu, o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej, o treści w załączeniu.
Raport sporządzono na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1382)
Załączniki
Plik Opis
Pfleiderer Group - Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy i przekroczeniu progów.PDFPfleiderer Group - Zawiadomienie o zawarciu porozumienia akcjonariuszy i przekroczeniu progów.PDF Informacja o zawarciu porozumienia akcjonariuszy Pfleiderer Group S.A. oraz o przekroczeniu przez strony porozumienia progu o którym mowa w art. 69 ustawy o ofercie publicznej

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Subject: Notice on execution of an agreement of shareholders of
Pfleiderer Group S.A. and on exceeding by the parties of the agreement a
threshold referred to in article 69 of the public offering act


Current Report no. 35/2019


The Management Board of Pfleiderer Group S.A. (“Company”) hereby
announces that the Company received the notification on execution of an
agreement of shareholders of Company and on exceeding by the parties of
the agreement a threshold referred to in article 69 of the public
offering act, as attached.


This report was prepared pursuant to Article 70 item 1 of the Act of 29
July 2005 on Act on Public Offerings and the Conditions for Introducing
Financial Instruments on an Organized Trading System and on Public
Companies (consolidated text: Dz. U. of 2013, Item 1382).


August 28th , 2019


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-28 NICO REINER CZŁONEK ZARZĄDU
2019-08-28 KRZYSZTOF NOWAK PROKURENT
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki