Powzięcie wiadomości o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 28 ZWZ

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-20
Skrócona nazwa emitenta
PEPEES
Temat
Powzięcie wiadomości o zabezpieczeniu roszczenia o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały nr 28 ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2019 Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. ("Spółka") informuje, iż powziął wiadomość o wniesieniu przez EPSILON Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie („Powód”) pozwu o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 28 w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości lub części za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, o której Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 24/2019.

Jednocześnie Zarząd Spółki powziął wiadomość, że Sąd Apelacyjny w Białymstoku zmienił postanowienie Sądu Okręgowego oddalające wniosek o udzielenie zabezpieczenia tego roszczenia i postanowił o wstrzymaniu wykonania przez Spółkę ww. uchwały nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz o zawieszeniu postępowania rejestrowego dotyczącego wpisu zmian na podstawie tej uchwały.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 10 i 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-20 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2019-09-20 Tomasz Rogala Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.