REKLAMA
ZAGŁOSUJ

PEKABEX: Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.

2021-11-15 16:18
publikacja
2021-11-15 16:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 80 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-15
Skrócona nazwa emitenta
PEKABEX
Temat
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Poznańskiej Korporacji Budowlanej Pekabex S.A. („Emitent”) informuje, iż spółka zależna Emitenta – FTO Fertigteilwerk Obermain GmbH („Spółka”) zawarła umowę z Bremer AG, której szczegółowe warunki przedstawiono poniżej:

Przedmiot umowy: Produkcja i dostawa elementów prefabrykowanych

Szacunkowa Wartość umowy: 2% przychodów grupy Pekabex wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego (w pełnych procentach)

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy: 20 tydzień 2022 roku

Okres gwarancji: 5 lat

Okres rękojmi: 5 lat

Zabezpieczenie usunięcia wad i usterek: 5% wartości umowy

Limit kar umownych jakie można nałożyć na Spółkę: 5% wartości umowy

Możliwość dochodzenia odszkodowania w zakresie uzupełniającym: tak

Pozostałe warunki umowy odbiegające od warunków typowych dla tego typu umów: w związku z zawarciem umowy konieczne będzie uzyskanie zgody zgromadzenia wspólników G+M GmbH

Powód uznania Informacji za istotną: Wartość umowy przekracza 5% wartości skonsolidowanych kapitałów własnych Emitenta wg ostatniego opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-15 Przemysław Borek Wiceprezes Zarządu
2021-11-15 Beata Żaczek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki