0,0290 zł
-3,33% -0,0010 zł
PBG SA (PBG)

Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G3 wyemitowanych przez spółkę PBG S.A. („Obligacje”).

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-10
Skrócona nazwa emitenta
PBG
Temat
Ogłoszenie z dnia 10 stycznia 2020r. o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy Obligacji serii G3 wyemitowanych przez spółkę PBG S.A. („Obligacje”).
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
I. Zwołanie Zgromadzenia Obligatariuszy

Zarząd Spółki PBG S.A. z siedzibą w Wysogotowie, (adres: ul. Skórzewska 35, Wysogotowo, 62-081 Przeźmierowo), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000184508, NIP: 7772194746, REGON: 631048917 („Emitent”) działając na podstawie art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 483) („Ustawa o Obligacjach”), realizując żądanie uprawnionego Obligatariusza zwołania zgromadzenia obligatariuszy wraz z określonym porządkiem obrad, niniejszym zwołuje zgromadzenie obligatariuszy ("Zgromadzenie Obligatariuszy") celem dokonania zmiany warunków emisji Obligacji.

Zgromadzenie Obligatariuszy odbędzie się w dniu 31 stycznia 2020 roku, o godzinie 13.00, w Warszawie, pod adresem: Al. Jerozolimskie 61/63, 00-697 Warszawa.

II. Przedmiot i porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy

Przedmiotem Zgromadzenia Obligatariuszy będzie podjęcie uchwały w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji („Warunki Emisji”).
Porządek obrad Zgromadzenia Obligatariuszy jest następujący:
1) Otwarcie Zgromadzenia Obligatariuszy;
2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Obligatariuszy;
3) Sporządzenie i podpisanie listy obecności;
4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał;
5) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Warunków Emisji Obligacji;
6) Zamknięcie Zgromadzenia Obligatariuszy

III. Udział w Zgromadzeniu Obligatariuszy

Każdy z Obligatariuszy, który zamierza uczestniczyć w Zgromadzeniu Obligatariuszy zobowiązany jest złożyć w siedzibie Emitenta (Wysogotowo, ul. Skórzewska 35, Budynek Z, Biuro Zarządu) co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia Obligatariuszy świadectwo depozytowe wydane zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Świadectwo depozytowe nie może zostać odebrane przed zakończeniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Listę Obligatariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Obligatariuszy Emitent udostępni w swojej siedzibie (Wysogotowo, ul. Skórzewska 35, Budynek Z, Biuro Zarządu) przez 3 dni robocze przed dniem Zgromadzenia Obligatariuszy. Obligatariusze mają prawo przeglądać listę a także żądać jej odpisu za zwrotem kosztów sporządzenia lub przesłania listy na wskazany przez Obligatariusza adres poczty elektronicznej.

W celu prawidłowego odbycia Zgromadzenia, Emitent zwraca się z uprzejmą prośbą do Obligatariuszy zainteresowanych udziałem w Zgromadzeniu do bezpośredniego kontaktu z Emitentem (adres e-mail: gielda@pbg-sa.pl). Ponadto, celem usprawnienia przebiegu Zgromadzenia Obligatariuszy prosimy o przesyłanie kopii dokumentów uprawniających Obligatariuszy do udziału w zwoływanym Zgromadzeniu Obligatariuszy na adres e-mail: gielda@pbg-sa.pl).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-10 Jerzy Karney prezes zarządu Jerzy Karney
2020-01-10 Michał Maćkowiak członek zarządu Michał Maćkowiak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.