REKLAMA
PILNE

PATENTUS S.A.: Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o.

2021-09-15 12:49
publikacja
2021-09-15 12:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-15
Skrócona nazwa emitenta
PATENTUS S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd Rejestrowy zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd PATENTUS S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 14.09.2021 r. powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 08.09.2021 r. wpisu dotyczącego zmiany umowy spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego spółki zależnej ZKS MONTEX sp. z o.o. Rejestracja dotyczy zmian uchwalonych w dniu 12.03.2021 r. przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ZKS MONTEX sp. z o.o. Podwyższenie kapitału zakładowego w ZKS MONTEX sp. z o.o. nastąpiło poprzez utworzenie 640 nowych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy udział. Objęcie udziałów
w podwyższonym kapitale zakładowym przez Emitenta nastąpiło w zamian za wkład niepieniężny w postaci:
1. Giętarki elektro- hydraulicznej do rur i profili typu APK 8 firmy AKYAPAK nr seryjny: 81538 o wartości netto: 41 294,65 PLN (słownie: czterdzieści jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 65/100);
2. Nożyc uniwersalnych GEKA model: HYDARCROP 55A; numer seryjny 21302; rok produkcji 2007 o wartości netto 22 666,73 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych 73/100);
3. Hydraulicznych walców do blach typu AHK 20/30 firmy AKYAPAK nr seryjny: KY391-012 o wartości netto 244 590,67 PLN (słownie: dwieście czterdzieści cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych 67/100);
o łącznej wartości 300 000,00 PLN (słownie: trzysta tysięcy złotych).
Emitent zawarł informację o przeprowadzeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
w ZKS MONTEX sp. z o.o., na którym podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego w raporcie kwartalnym za I kwartał 2021 roku oraz w Półrocznym sprawozdaniu z działalności Grupy Kapitałowej PATENTUS S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-15 JÓZEF DUDA PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

0 zł za prowadzenie konta! Otwórz PKO Konto za Zero >>

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki