REKLAMA
WEBINAR

P2CHILL: Podjęcie przez zarząd emitenta decyzji o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta w granicach kapitału docelowego

2021-08-24 17:59
publikacja
2021-08-24 17:59
Zarząd Play2Chill S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 sierpnia 2021 roku, działając na podstawie art. 444 § 1, art. 446 § 1 oraz 431 § 1 i § 2 pkt 1, art. 432 oraz art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 8a Statutu, po wyrażeniu zgody przez Radę Nadzorczą, podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, (którego wysokość określona jest w §6 Statutu Spółki) poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Na mocy podjętej uchwały podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 287.000 zł do kwoty 315.699,90 zł, to jest o kwotę 28.699,90 zł. Podwyższenie kapitału zakładowego dokonane zostanie poprzez emisję 286.999 akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Cenę emisyjną akcji ustalono na poziomie 9,50 zł. Emisja akcji serii C odbywa się w trybie oferty prywatnej. Akcje będą pokryte wkładem pieniężnym.

Na podstawie uchwały Zarządu Emitenta w Warszawie akcje serii C będą stanowiły przedmiot ubiegania się o wprowadzenia do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 4 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Znajdź pracownika na Pracuj.pl już od 41,70 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki