REKLAMA

Orange chwali się zyskiem wyższym od prognoz

2020-02-12 19:28
publikacja
2020-02-12 19:28
fot. REUTERS/Toby Melville / FORUM

Grupa Orange Polska wypracowała w czwartym kwartale 707 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (tzw. EBITDAaL), o 3,1 proc. więcej niż przed rokiem. Wynik okazał się wyższy od szacunków analityków. Grupa prognozuje wzrost zysku również w 2020 roku. Zarząd Orange Polska nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy z wyniku osiągniętego w ubiegłym roku.

(fot. REUTERS/Toby Melville / FORUM)

Orange Polska wypracował w czwartym kwartale 707 mln zł zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu (tzw. EBITDAaL), o 3,1 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie rocznym. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali, że spółka wypracuje wynik na poziomie 653 mln zł. Oczekiwania ośmiu biur maklerskich ankietowanych przez PAP Biznes wobec zysku EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu wahały się w przedziale 634-675 mln zł.

W całym 2019 roku wynik EBITDAaL grupy wyniósł 3,006 mld zł i był o 7 proc. wyższy niż przed rokiem, co jest zgodne z prognozą spółki zakładającą wzrost zysku.

Orange Polska prognozuje, że wynik EBITDA grupy po uwzględnieniu kosztów leasingu (tzw. EBITDAaL) wzrośnie w 2020 roku wobec poziomu 2,735 mld zł z ubiegłego roku: począwszy od 2020 roku grupa zmienia w sprawozdaniach definicję alternatywnych miar wyników m.in. EBITDAaL - pozycja ma odtąd nie uwzględniać wpływów ze sprzedaży aktywów, które w 2019 roku wyniosły 271 mln zł, a w samym czwartym kwartale było to 4 mln zł.

Czynniki wpływające na wzrost wyniku mają pozostać takie same jak w 2019 roku.

"Przewidujemy dalszy wzrost w usługach konwergentnych, poprawę trendów w usługach wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnych, kontynuację nacisku na wartość w działaniach komercyjnych, wzrost przychodów z usług IT i integracyjnych oraz dalszą optymalizację kosztów" - napisano.

"Ponadto, spodziewamy się dalszej presji na wysokomarżowe usługi tradycyjne (stacjonarne usługi głosowe, detaliczne i hurtowe)" - dodano.

Strata netto grupy w czwartym kwartale wyniosła 186 mln zł wobec minus 158,6 mln zł oczekiwanych przez analityków. Strata na poziomie operacyjnym sięgnęła 155 mln zł, przy konsensusie na poziomie minus 106,8 mln zł.

Orange Polska podał w grudniu, że w ramach wynegocjowanego ze związkami zawodowymi porozumienia, w latach 2020-2021 grupę opuścić ma do 2,1 tys. pracowników. W środowym raporcie grupa podała, że w czwartym kwartale wpływ programu odejść pracowników na wynik operacyjny sięgnął 176 mln zł. Spółka nie publikowała wcześniej wpływu porozumienia na wyniki finansowe.

Grupa zakończyła 2019 rok zyskiem netto w wysokości 91 mln zł. Jak podano w środowym raporcie, zarząd Orange Polska nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy w 2020 roku, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami. Ostatnia wypłata - 0,25 zł na akcję - miała miejsce w 2016 roku.

Przychody Orange Polska w czwartym kwartale wyniosły 2,999 mld zł i były o 1 proc. wyższe od oczekiwań analityków ankietowanych przez PAP Biznes, których średnia wynosiła 2,97 mld zł (w przedziale 2,941-3,013 mld zł). Przychody wzrosły rok do roku o 2,6 proc.

Łączne przychody w 2019 roku wyniosły 11,4 mld zł, co oznacza wzrost o 2,9 proc. rok do roku. To pierwszy wykazany przez spółkę wzrost przychodów od 13 lat.

Grupa podała, że na wzrost przychodów wpłynęła m.in. zwyżka przychodów z usług konwergentnych (o 20 proc. rok do roku), wynikająca ze wzrostu liczby klientów i dosprzedaży nowych usług oraz przychody z usług IT i integracyjnych, które wzrosły o 30 proc. (w tym wpływ przejętej spółki BlueSoft wyniósł 86 mln zł). Również przychody ze sprzedaży sprzętu zwiększyły się w ujęciu rocznym o 11 proc., a "pozostałe przychody" wzrosły o 44 proc. rdr - to skutek rozwoju działalności związanej z odsprzedażą energii elektrycznej.

Organiczne przepływy pieniężne Orange Polska w czwartym kwartale wyniosły 334 mln zł wobec 327 mln zł przepływów rok wcześniej. W całym roku przepływy sięgnęły 737 mln zł i były o 79,3 proc. wyższe niż w 2018 - do tego wzrostu przyczyniły się wyższe o 344 mln zł wpływy ze sprzedaży aktywów, głównie w wyniku sprzedaży kompleksu nieruchomości przy zbiegu ul. Nowogrodzkiej i Św. Barbary w Warszawie.

Wydatki grupy na inwestycje w czwartym kwartale to 700 mln zł, o 8,7 proc. mniej niż rok wcześniej. W całym minionym roku spółka wydała na inwestycje 2,1 mld zł, z czego ok. 0,7 mld zł na rozwój sieci światłowodowej. Wydatki były zgodne z prognozami grupy, które mówiły o 2-2,1 mld zł inwestycji, w tym 0,7-0,8 mld zł wydatków na światłowody.

W raporcie podano, że wzrost nakładów inwestycyjnych został częściowo zrównoważony przez poprawę w zakresie kapitału obrotowego, do czego przyczyniła się sprzedaż części należności związanych z ratalną sprzedażą telefonów komórkowych (291 mln zł).

Na koniec roku wskaźnik zadłużenia netto grupy do wyniku EBITDAaL sięgnął dwukrotności - na początku 2019 roku grupa prognozowała, że wskaźnik obniży się z poziomu 2,4-krotności zanotowanego na koniec 2018 roku.

Orange Polska pozyskał w czwartym kwartale 144 tys. klientów usług telefonii komórkowej netto - na koniec grudnia baza operatora składała się z 15,284 mln kart SIM. W minionym kwartale operatorowi przybyło netto 109 tys. kart SIM w segmencie komórkowych usług abonamentowych. W segmencie usług pre-paid Orange Polska pozyskał netto 35 tys. kart SIM.

Średnie miesięczne przychody operatora z oferty (ARPO) usług komórkowych spadły w czwartym kwartale o 0,3 zł do 20 zł. W poprzednich dwóch kwartałach ARPO mobilne operatora notowało niewielkie wzrosty.

Na koniec czwartego kwartału operator dostarczał 2,607 mln usług internetu szerokopasmowego, co oznacza kwartalny wzrost o 18 tys. usług, najwyższy od czwartego kwartału 2018 roku. Spadek liczby usług w starszej technologii ADSL był większy niż w poprzednich kwartałach i wyniósł 59 tys. usług. Operator zyskał z kolei 18 tys. klientów netto na szybszej sieci miedzianej - VDSL. Kwartalne przyłączenia usług na sieci światłowodowej wyniosły 47 tys., dzięki czemu na koniec roku Orange Polska świadczył 586 tys. takich usług.

Średnie miesięczne przychody Orange Polska z oferty (ARPO) usług stacjonarnego internetu wzrosły w czwartym kwartale o 0,8 zł do 56 zł. Był to trzeci wzrostowy kwartał z rzędu.

Liczba stacjonarnych łączy telefonicznych obsługiwanych przez Orange Polska zmniejszyła się o 77 tys. - był to spadek o podobnej skali jak w poprzednich okresach. Na koniec roku grupa świadczyła 3,109 mln usług telefonii stacjonarnej.

Liczba klientów usług pakietowych Orange Polska wzrosła do 1,697 mln, z czego 80,6 proc. stanowili klienci indywidualni. Kwartalny wzrost liczby klientów wyniósł 41 tys. i był najwyższy od pierwszego kwartału ubiegłego roku.

Średnie przychody z usług pakietowych (ARPO) dla klientów indywidualnych spadły o 0,6 zł do 102,8 zł. Podobnie jak w przypadku ARPO usług mobilnych, również ten wskaźnik notował wzrosty w dwóch poprzednich kwartałach.

Wyniki Orange Polska w czwartym kwartale z konsensusem PAP Biznes i wynikami poprzednich okresów
4Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2019 rdr **
Przychody 2999,0 2970,1 1,0% 2,6% 4,5% 11406,0 2,9%
EBITDAaL * 707,0 653,0 8,3% 3,1% -25,3% 3006,0 7,0%
EBIT -155,0 -106,8 45,1% - - 416,0 -
zysk netto j.d. -186,0 -158,6 17,3% - - 91,0 -
marża EBITDA 23,6% 22,0% 1,54 0,11 -9,39 26,35% 1,02
marża EBIT -5,2% -3,6% -1,57 -7,36 -17,78 3,65% 0,54
marża netto -6,2% -5,3% -0,86 -5,69 -14,01 0,80% 0,71

* Począwszy od 2019 roku, spółka raportuje wyniki finansowe zgodnie z nowym standardem rachunkowości MSSF 16, który ma na celu zapewnienie jednolitej metody księgowania wszystkich umów leasingowych. W rachunku zysków i strat, koszty leasingu operacyjnego – ujmowane wcześniej jako koszty operacyjne – są, zgodnie ze standardem MSSF 16, wykazywane poniżej EBITDA. Z tego względu, Orange Polska utworzył nową miarę wyników operacyjnych - EBITDAaL (ang. EBITDA after leases - EBITDA po kosztach leasingu).

** wynik operacyjny (EBIT) i netto za 2018 rok według MSR 17

(PAP Biznes)

kuc/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (3)

dodaj komentarz
dziobap
A ile zapłacą za logo? Toż wiadomo, że już od lat OrangePL nie możne wyjść na plus bo strasznie strasznie drogo płaci francuskiej państwowej firmie telekomunikacyjnej za logo.
marcin321
Jakoś trzeba wyprowadzić pieniądze, czyt. nieopodatkowany zysk
dlu05234
50mln więcej to nie w kij dmuchał, ciekawe jak jutro banan to odbierze

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki