REKLAMA

Optymistyczne prognozy dla polskiej gospodarki

2021-06-10 15:44
publikacja
2021-06-10 15:44
Optymistyczne prognozy dla polskiej gospodarki
Optymistyczne prognozy dla polskiej gospodarki
fot. MOZCO Mateusz Szymanski / / Shutterstock

Silniejsze od oczekiwań odbicie inwestycji w I kw. skłoniło część ośrodków analitycznych do podniesienia swoich szacunków dynamiki PKB Polski w 2021 r. Rynek prognozuje obecnie, że polska gospodarka urośnie w br. o 4,9 proc., a w 2022 r. o 5,2 proc. - wynika z najnowszego konsensusu PAP Biznes. Mocno w górę poszła też prognoza dynamiki nakładów brutto na środki trwałe w 2021 r. - do 6,0 proc. z 1,3 proc. rdr.

"Pomimo kolejnej fali zachorowań na COVID-19 i zaostrzenia restrykcji epidemicznych, skala spadku aktywności gospodarczej w I kw. 2021 r. okazała się nieco niższa od naszych oczekiwań. Co więcej, śledzone przez nas dane wysokiej częstotliwości, w tym płatności kartowe naszych klientów, sugerują dynamiczną odbudowę koniunktury w II kw. Ponadto, struktura PKB w I kw. 2021 r. daje podstawy do optymizmu. W szczególności pozytywnym zaskoczeniem okazało się szybkie odbicie inwestycji" - powiedział PAP Biznes starszy ekonomista Banku Pekao Adam Antoniak, komentując rewizję prognozy PKB.

"Spodziewamy się, że postępy w szczepieniach, znoszenie ograniczeń pandemicznych i realizacja odroczonego popytu - wydatkowanie nagromadzonych wcześniej oszczędności - będą sprzyjały dynamicznemu wzrostowi PKB w drugiej połowie roku. W perspektywie średnioterminowej mamy dodatkową stymulację popytową w postaci Funduszu Odbudowy oraz Polskiego Ładu, co będzie dodatkowo napędzało wzrost gospodarczy w 2022 r." - dodał.

Najnowsze wskaźniki ekonomiczne są coraz bardziej optymistyczne

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, dynamika PKB w Polsce w I kw. 2021 r. wyniosła -0,9 proc. rdr wobec -2,7 proc. w IV kw. 2020 r. Odczyt ten był wyraźnie wyższy od opublikowanego wcześniej wstępnego szacunku na poziomie -1,2 proc. i prognoz rynkowych. W strukturze danych szczególnie mocno zaskoczyły inwestycje, które w ujęciu rdr wzrosły o 1,3 proc. wobec oczekiwanego ponad 8-proc. spadku.

Lepszy od oczekiwań początek roku skłonił część ośrodków analitycznych do podniesienia swoich szacunków dla dynamiki PKB w całym 2021 r. Prognoza wzrostu gospodarczego Polski w bieżącym roku wzrosła o 0,6 pkt. proc. do 4,9 proc. Mocno w górę poszedł też szacunek dynamiki nakładów brutto na środki trwałe w 2021 r. - do 6,0 proc. z 1,3 proc. rdr. Z kolei prognoza wzrostu PKB w 2022 r. wzrosła do 5,2 proc. z 4,9 proc.

"Ledwie kilka tygodni po tym, jak trzecia fala pandemii Covid-19 wywołała rewizje w dół prognoz gospodarczych dla Polski, tendencja odwróciła się: najnowsze wskaźniki ekonomiczne są coraz bardziej optymistyczne i sygnalizują, że scenariusz gospodarczy może być dużo lepszy od wcześniejszych przewidywań. Popyt zaczął odbijać już na samym początku roku, gdy wciąż obowiązywały ograniczenia pandemiczne, a wraz ze zdejmowaniem restrykcji i zmniejszaniem niepewności, gorączka zakupów będzie zapewne przybierała na sile, a wzrost gospodarczy szedł coraz wyżej" - ocenili ekonomiści Santander BP.

"Najbardziej zaskakującym elementem danych o PKB za I kw. były nakłady inwestycyjne, które skoczyły w górę, wracając powyżej poziomu sprzed pandemii znacznie wcześniej niż się spodziewaliśmy. Konsumpcja również okazała się silniejsza niż sądziliśmy. W efekcie, przesuwamy naszą prognozę wzrostu PKB w 2021 r. w górę do 5 proc. a wzrost w 2022 r. również utrzymujemy blisko 5 proc." - dodali.

Poniżej wynik najnowszego konsensusu PAP Biznes dotyczącego dynamiki PKB Polski i jego składowych w latach 2021-2022 - przeprowadzonego w dniach 1-8 czerwca - i porównanie do konsensusu z początku maja.

-------------------------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
2021 r. MEDIANA (kons. z V) średnia min max liczba odp.
-------------------------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
PKB 4,9 (4,3) 4,8 3,0 5,7 16
inwestycje 6,0 (1,3) 7,0 1,3 17,0 15
konsumpcja prywatna 5,1 (4,5) 5,1 3,3 6,3 15
popyt krajowy 4,5 (3,6) 4,8 3,5 6,6 12
-------------------------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
2022 r. MEDIANA (kons. z V) średnia min max liczba odp.
-------------------------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------
PKB 5,2 (4,9) 5,0 3,6 5,6 16
inwestycje 7,3 (7,5) 7,0 2,8 11,6 15
konsumpcja prywatna 5,0 (4,6) 5,0 3,5 6,6 15
popyt krajowy 5,0 (4,5) 4,7 3,2 5,6 12
-------------------------------- ------------- ------------- ------------- ------------- ------------- -------------

W rozbiciu na kwartały konsensus PAP Biznes wskazuje, że w II kw. 2021 r. dynamika PKB Polski wyniesie +10,1 proc. rdr, w III kw. znajdzie się na poziomie +4,2 proc. rdr, a w IV kw. wyniesie +6,0 proc. rdr. Rynek prognozuje, że w I kw. 2022 r. PKB Polski wzrośnie o 5,4 proc.

Część ośrodków analitycznych jest w trakcie rewidowania szacunków. Ekonomiści Banku Millennium, Citi Handlowego, BNP Paribas BP i TMS Brokers poinformwali PAP Biznes, że w najbliższym czasie będą zmieniać swoje prognozy.

Poniżej ewolucja prognoz dla wzrostu PKB Polski w latach 2021-2022 wśród ankietowanych przez PAP Biznes ośrodków analitycznych - prognozy z początku kwietnia, maja i czerwca 2021 r.

PKB w 2021 I PKB w 2022
I
Prognoza z: czerwiec maj kwiecień I czerwiec maj kwiecień
KIG 4,6 4,0 4,1 I 3,8 3,6 3,7
Alior Bank 5,1 4,1 4,1 I 5,4 5,0 5,0
BGK 4,9 4,7 - 5,6 5,3 -
PIE 4,4 4,3 4,2 I 4,2 4,0 4,0
BOŚ 4,5 3,9 3,6 I 5,0 4,4 4,1
BPS 3,0 3,0 2,7 I 3,6 3,0 3,0
Santander BP 5,0 4,6 4,2 I 4,8 5,2 5,3
Credit Agricole 5,3 4,6 3,6 I 4,9 4,9 4,9
Erste 4,8 3,4 3,4 I 5,4 4,7 4,7
ING Bank Śląski 5,4 4,8 4,5 I 5,0 5,0 5,0
mBank 5,7 4,7 3,8 I 5,5 5,1 5,1
Bank Pocztowy 4,5 3,5 3,0 I 5,3 4,9 4,7
PKO BP 5,1 4,7 4,7 I 5,0 4,7 4,7
Pekao 5,5 4,5 4,5 I 5,6 5,2 5,2
PZU 4,8 4,5 4,1 I 5,4 5,5 5,7
RBI 4,4 3,7 3,7 I 5,3 4,4 4,4
TMS Brokers * 4,3 4,2 I * 4,4 4,4
BNP Paribas BP * 3,5 3,5 I * 4,5 4,5
Citi Handlowy * 4,2 3,7 I * 5,3 5,9
Bank Millennium * 4,4 4,4 I * 5,3 5,3

*prognoza w trakcie rewizji

Ożywienie inwestycji będzie kontynuowane

Inwestycyjna niespodzianka z początku roku wsparła optymizm dotyczący perspektyw na kolejne kwartały - rynek oczekuje, że ożywienie będzie kontynuowane.

"Wbrew wcześniejszym obawom niepewność związana z potencjalnymi kolejnymi falami zachorowań dosyć szybko została zastąpiona dynamicznym odbiciem popytu, który wymaga dostosowań po stronie podażowej w kierunku zwiększenia potencjału produkcyjnego. Wszystko wskazuje na to, że scenariusz, w którym odbicie inwestycji jest opóźnione względem ogólnego odbicia koniunktury, nie zmaterializuje się" - powiedział PAP Biznes Antoniak z Pekao.

"Specyfika koronakryzysu - szybkie załamanie gospodarcze, a następnie dynamiczne odbicie - powoduje, że odbudowa inwestycji będzie najprawdopodobniej wyraźnie szybsza niż miałoby to miejsce przy klasycznym przebiegu cyklu koniunkturalnego. Dodatkowo, ograniczona podaż pracy rodzi potrzebę inwestycji w automatyzację i poprawę wydajności pracy. Spodziewamy się, że inwestycje zwiększą się w 2021 r. o ok. 6 proc., a w 2022 o kolejne 8-9 proc." - dodał.

Ekonomista PKO BP Michał Rot podkreśla, że w strukturze inwestycji w I kw. widać wyraźnie, że odbudowa nastąpiła wśród krajowych firm. Jego zdaniem, słabsze inwestycje przedsiębiorstw zagranicznych mogą oznaczać, że cykl inwestycyjny bezpośrednich inwestorów zagranicznych kończy się.

"Popyt inwestycyjny po pandemii odżył na początku I kw. 2021 r. W strukturze inwestycji firm widać także wyraźnie, że odbudowa nastąpiła wśród przedsiębiorstw krajowych. Inwestycje przedsiębiorstw zagranicznych pozostały pod kreską. Może to oznaczać, że cykl inwestycyjny bezpośrednich inwestorów zagranicznych (m.in. w motoryzacji) kończy się, co będzie lekko osłabiać strukturalny trend wzrostowy eksportu" - powiedział PAP Biznes Rot.

"W dalszej części roku poprawić się powinna dynamika inwestycji publicznych, szczególnie na poziomie samorządowym. Odbudowa gospodarek europejskich po pandemii sprawi, że w 2022 popyt inwestycyjny będzie także solidny" - dodał.

Ekonomiści wskazują jednak, że - mimo postępującego ożywienia - tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe w kolejnych kwartałach może nie być już tak dynamiczne, jak na początku roku.

"W naszych prognozach wskazywaliśmy na spory potencjał dla wkładu przedsiębiorstw publicznych we wzrost inwestycji w 2021 r. pomimo słabych danych z IV kw. Z kolei wyniki dot. nakładów inwestycyjnych w spółkach prywatnych wpisują się w scenariusz bardzo wolnego odradzania się popytu inwestycyjnego - wzrost dynamiki do 0 proc. rdr głównie dzięki niższej bazie odniesienia. Jednocześnie zakładamy, że tak wysoki wzrost wydatków inwestycyjnych miał raczej charakter okresowy - szczególnie, że nie dotyczył trwalszych projektów np. budowlanych w sektorze energetycznym" - ocenili ekonomiści BOŚ.

"Oczywiście, lepsze dane będą podbijały wynik inwestycji w całym roku, niemniej nie w takiej skali, na jaką mogłyby wskazywać dane ogółem dot. inwestycji w I kw. Z ostateczną oceną wstrzymujemy się jeszcze do czasu publikacji danych dot. inwestycji sektora SFP z początkiem roku oraz danych ze sfery realnej - głównie produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej za maj i czerwiec - niemniej w kolejnych kwartałach nie zakładamy utrzymania równie dynamicznego tempa wzrostu inwestycji (ponad 18 proc. kdk po korekcie o sezonowość) jak w I kw." - dodali.

Również ekonomiści Citi Handlowego są zdania, że mocny wzrost inwestycji - z jakim mieliśmy do czynienia na początku roku - może nie utrzymać się.

"Skala wzrostu inwestycji z I kw. jest nie do powtórzenia w II kw. i spodziewamy się, że przyniesie on spadek inwestycji. Nie zmienia to jednak tego, że dobre wyniki z początku roku ustawiają wysoki punkt startowy na cały rok. Nasza dotychczasowa prognoza zakładająca ponad 4-proc. wzrost (PKB Polski - PAP) w 2021 zasługuje na korektę w górę. O jej skali zdecydujemy po najnowszych danych o produkcji i sprzedaży" - ocenili w raporcie ekonomiści Citi Handlowego.

(PAP Biznes)

pat/ mfm/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (3)

dodaj komentarz
2kbb
Tego właśnie boją się menele z PO że PIS zdąży do wyborów 2023 odbudować gospodarkę...I z drugiej strony słusznie bo będzie tak czy inaczej gigantyczna wtopa meneli od Tuska.!
neuelukas
Ukryta Inflacja między 7-15% i Ty mówisz o cudzie gospodarczym PISU :D
Menele od Tuska nie będą musieli nic robić, bo do 2023 roku będą strajki: Służby Zdrowia, Policji, Wojska, Górników, Urzędników, Nauczycieli. Wszyscy będą chcieli więcej zarabiać widząc ile chleb w sklepie kosztuje. Tusk przyjdzie na gotowe,
Ukryta Inflacja między 7-15% i Ty mówisz o cudzie gospodarczym PISU :D
Menele od Tuska nie będą musieli nic robić, bo do 2023 roku będą strajki: Służby Zdrowia, Policji, Wojska, Górników, Urzędników, Nauczycieli. Wszyscy będą chcieli więcej zarabiać widząc ile chleb w sklepie kosztuje. Tusk przyjdzie na gotowe, nawet będzie mógł wystąpić w sopcie reklamowym z Menelem HAHAHHAHAHA

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki