REKLAMA

OZE pozwolą obniżyć ślad węglowy Grupy Azoty

2021-11-03 15:59
publikacja
2021-11-03 15:59

Będziemy dywersyfikować źródła energii i odchodzić od źródeł węglowych, przede wszystkim na rzecz OZE – zapowiada Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty. Konkretne plany Grupy, m.in. w zakresie dekarbonizacji, wodoru i OZE, zostały opisane w strategicznym projekcie „Zielone Azoty”, który niedawno ujrzał światło dzienne.


Grupa Azoty opublikowała strategię na najbliższe dziesięć lat. Jakie są wasze główne cele do 2030 r.?

Tomasz Hinc, prezes zarządu Grupy Azoty: Dokument jest przede wszystkim planem konkretnych działań zmierzających do klimatyczno-energetycznej transformacji Grupy. Aby osiągnąć ten cel, musimy poszukiwać nowych rozwiązań technologicznych przyjaznych dla środowiska. Pierwszym krokiem na drodze do naszej zeroemisyjności jest zielona oraz bezemisyjna energetyka. Będziemy dywersyfikować źródła energii i odchodzić od źródeł węglowych, w pierwszym etapie na rzecz OZE. Szczegóły działań odpowiadających na założenia europejskiej polityki klimatycznej przedstawiliśmy w naszym kluczowym projekcie „Zielone Azoty”.

Jakie są założenia projektu?

Poza rozwiązaniami z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz źródeł zeroemisyjnych będziemy dekarbonizować i zmniejszać emisyjność instalacji produkcyjnych oraz dywersyfikować politykę surowcową w zielonym kierunku. Przed nami również prace badawczo-rozwojowe, zgodne z Europejskim Zielonym Ładem.

Celem „Zielonych Azotów” jest m.in. ograniczenie zużycia energii elektrycznej produkowanej z węgla do poziomu poniżej 50 proc. energii łącznie zużywanej. Realizacja projektów dekarbonizacyjnych pozwoli nam obniżyć emisję CO2 w 2030 r. o ponad 800 tys. ton. Szacujemy, że nakłady inwestycyjne na projekty zielone i dekarbonizacyjne wyniosą blisko 2,7 mld zł. Do 2030 r. zakładamy również redukcję zużycia węgla o 65 proc. w stosunku do 2020.

W ostatnim czasie sporo mówiło się o waszym zaangażowaniu w energetykę atomową. Czy rozważacie ten kierunek?

Prowadzimy analizy dotyczące możliwości budowy w granicach fabryk małych reaktorów modułowych SMR. Byłby to zdecydowany krok w stronę stabilizacji naszego miksu energetycznego, zapewnienia konkurencyjnych cen i stabilnej energii oraz istotne obniżenie śladu węglowego Grupy Azoty. To potencjalnie najlepsza odpowiedź na ekologiczne oczekiwania naszych klientów. Możliwe byłoby dostarczanie klientom nisko- lub zeroemisyjnych produktów, z gwarancją śladu węglowego na jak najniższym poziomie.

Jaką łączną moc nowych OZE zamierzacie osiągnąć do 2030 r.? 

Rozważamy budowę OZE o łącznej mocy ok. 300 MW. Następnie późniejsze wejście w segment energetyki jądrowej czy wiatrowej pozwoliłoby nam na uzyskanie dodatkowych kilkuset MW zeroemisyjnych źródeł energii. Zakładamy, że średni udział OZE w produkcji energii elektrycznej wyniesie minimum 40 proc.

Do 2030 r. chcemy osiągnąć status wytwórcy energii zeroemisyjnej, dlatego też będziemy poszukiwać możliwości wdrożenia rozwiązań z zakresu OZE: fotowoltaiki, energetyki wiatrowej, produkcji energii z biomasy czy też ciepła odpadowego z instalacji produkcyjnych.

Inwestycje w obszarze OZE chcemy realizować głównie na własnych aktywach – w siatce fabryk, ale nie wykluczamy również zaangażowania się w projekty zewnętrzne.

Jak będziecie odpowiadać na wyzwania stawiane przez Europejski Zielony Ład w segmencie agro?

W ramach „Zielonych Azotów” dużo uwagi będziemy poświęcać projektom zgodnym z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu. Chcemy chronić zasoby naturalne, m.in. dzięki efektywnemu gospodarowaniu surowcami, wprowadzaniu na rynek nowoczesnych katalizatorów zmniejszających ładunek gazów cieplarnianych oraz opracowywaniu i oferowaniu efektywniejszych formuł nawozowych. Intensywnie pracujemy również w obszarze rolnictwa precyzyjnego, m.in. z Microsoftem i SatAgro. Za sprawą bogatego portfolio produktów, rozwiązań i usług dla rolników będziemy dostawcą kompleksowych rozwiązań odpowiadających na wymagania zrównoważonego rolnictwa.

Zgodnie z naszą misją podnosimy jakość życia mieszkańców Europy, produkując tworzywa i produkty chemiczne, uczestniczymy też w budowaniu bezpieczeństwa żywnościowego kontynentu poprzez produkcję nawozów. Naszym głównym celem jest wsparcie rolnictwa, dla którego Europejski Zielony Ład wyznacza bardzo ambitne cele. Dysponujemy technologiami, dzięki którym korzystający z nich rolnicy będą mieć pewność, że działają w zgodzie z wymogami klimatycznymi, osiągając przy tym własne cele produkcyjne.

W strategii uwzględniliście również nowy segment – poliolefiny. Jakie są kluczowe cele w tym obszarze?

Segment poliolefinów mocno zaznaczy swoją obecność po uruchomieniu w 2023 r. naszego flagowego projektu inwestycyjnego – instalacji Polimery Police. To będzie krok w kierunku dywersyfikacji dotychczasowej działalności o perspektywiczny i rozwijający się rynek tworzyw, zwłaszcza polipropylenu. Jednym z głównych celów w tym segmencie będzie szybkie osiągnięcie stabilnej pozycji rynkowej oraz rozwój na rynku zaawansowanych produktów polimerowych. Zagwarantujemy klientom łatwy dostęp do wielu specjalistycznych odmian polipropylenu. Lokalizacja produkcji polipropylenu w Polsce będzie bazą do rozwoju lokalnego sektora przetwórstwa polipropylenu i poprawy polskiego bilansu handlowego. Z kolei rozbudowa portu morskiego w Policach o gazoport, będący elementem inwestycji, jest strategiczna również z punktu widzenia polskiej gospodarki, m.in. dlatego, że oferuje wzrost możliwości importu kluczowych surowców.

Systematycznie będziemy też wzbogacać nasze portfolio produktowe w zakresie tworzyw poliamidowych. Nowe produkty będą powstawać także z wykorzystaniem recyklingu tworzyw – zarówno z własnych instalacji produkcyjnych Grupy Azoty, jak i z tych pozyskiwanych z rynku zewnętrznego. Umocnimy pozycję lidera w zakresie produkcji tworzyw modyfikowanych w Polsce i pozycję liczącego się compoundera w Europie.

Udział w rozwoju rynku wodorowego jest jednym z filarów projektu „Zielone Azoty”. Jakich projektów wodorowych możemy się spodziewać po Grupie Azoty?

Jesteśmy największym producentem wodoru w Polsce. Nasze moce wytwórcze wynoszą obecnie ponad 420 tys. ton rocznie i wzrosną o kolejne 20 tys. ton niebieskiego wodoru po uruchomieniu inwestycji Polimery Police w 2023 r. 

W najbliższym czasie, wykorzystując technologie wodorowe, będziemy  kierować naszą uwagę na branżę automotive. Prowadzimy prace związane z rozwojem ogniw paliwowych i tworzymy laboratorium akredytacji wodoru do zastosowań w ogniwach paliwowych w transporcie. W Polsce nie ma zbyt wielu laboratoriów, które prowadzą kompleksową analizę i standaryzację wszystkich parametrów wodoru wymaganych dla branży automotive. Stąd też nasza decyzja o uruchomieniu specjalistycznego laboratorium w Grupie Azoty w Kędzierzynie-Koźlu. Przygotowując się do wejścia na rynek automotive w charakterze dostawcy wodoru, będziemy mieć pełną kontrolę nad jakością naszych wodorowych produktów.

Jakie są główne założenia strategii ESG Azotów do 2030 r.?

Naszym priorytetem jest zrównoważony rozwój realizowany poprzez działania mające na celu ochronę środowiska, troskę o społeczeństwo oraz odpowiedzialne zarządzanie ładem korporacyjnym. Strategia ESG Grupy Azoty bazuje na pięciu filarach, wśród których znajdują się: klimat i środowisko, zrównoważone produkty, zrównoważony łańcuch dostaw, najbliższe otoczenie oraz przyjazne i bezpieczne miejsce pracy. W ramach każdego z tych filarów będziemy kontynuować budowę zrównoważonego biznesu.

Jak będziecie finansować swoje projekty, w tym przede wszystkim „Zielone Azoty”?

Będziemy działać w trzech obszarach: zielone finansowanie w formie obligacji lub kredytu, wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy i innych planowanych mechanizmów wsparcia oraz wydłużenie finansowania korporacyjnego poprzez przedłużenie obecnych lub zawarcie nowych umów finansowania korporacyjnego. 

Nasze kluczowe cele to osiągnięcie marży EBITDA na trwałym poziomie powyżej 16 proc. w perspektywie 2030 r. oraz uzyskanie od 2025 r. poziomu kluczowego kowenantu – wskaźnika proporcji dług netto/EBITDA Grupy na poziomie nieprzekraczającym 3,0.

Zakładamy, że po zakończeniu inwestycji strategicznych, w tym związanych z transformacją klimatyczno-energetyczną grupy kapitałowej, zapewniona zostanie zdolność Grupy Azoty SA do wypłaty dywidendy na poziomie powyżej 40 proc. skonsolidowanego zysku netto.

Źródło:
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki