REKLAMA

OZE Capital S.A.: Zawarcie umowy o współpracy w obszarze realizacji inwestycji fotowoltaicznych

2021-11-25 17:29
publikacja
2021-11-25 17:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2021
Data sporządzenia: 2021-11-25
Skrócona nazwa emitenta
OZE Capital S.A.
Temat
Zawarcie umowy o współpracy w obszarze realizacji inwestycji fotowoltaicznych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki OZE Capital S.A. z siedzibą w Iławie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 24 listopada 2021 roku Spółka podpisała z Bras S.A. z siedzibą Bydgoszczy umowę ramową o współpracy w zakresie realizacji inwestycji fotowoltaicznych (dalej: „Umowa”).

Na podstawie Umowy strony zamierzają podjąć wzajemną współpracę obejmującą m.in. projektowanie i budowę farm fotowoltaicznych, projektowanie i wykonanie przyłączy elektroenergetycznych, obrót energią elektryczną oraz transport energii pomiędzy odległymi punktami wytworzenia i odbioru.

Od strony Emitenta w powyższe działania będą zaangażowane również spółki zależne posiadające odpowiednie kompetencje operacyjne.

Poszczególne projekty będą realizowane na podstawie odrębnych umów lub zleceń. Strony Umowy zobowiązały się do poszanowania własnych interesów i powstrzymania się od prowadzenia względem siebie działań konkurencyjnych. Umowa została podpisana na czas nieokreślony, z zachowaniem 1 – miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zarząd uznaje niniejszą informację za istotną z uwagi na strategiczny charakter potencjalnej współpracy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-25 Grzegorz Wrona Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki