REKLAMA
WS27

OVID WORKS S.A.: Udzielenie Spółce pożyczki przez Członka Zarządu oraz informacja o całkowitej kwocie pożyczek udzielonych przez Członków Zarządu Spółce

2023-01-19 09:25
publikacja
2023-01-19 09:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-19
Skrócona nazwa emitenta
OVID WORKS S.A.
Temat
Udzielenie Spółce pożyczki przez Członka Zarządu oraz informacja o całkowitej kwocie pożyczek udzielonych przez Członków Zarządu Spółce
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ovid Works S.A. z siedzibą w Warszawie ["Spółka", "Emitent"] w nawiązaniu do raportów ESPI nr 17/2022, ESPI nr 22/2022, ESPI nr 26/2022, ESPI nr 32/2022 oraz ESPI nr 8/2023 informuje, że w dniu 18 stycznia 2023 r. doszło do zawarcia umowy pożyczki pomiędzy Emitentem ["Pożyczkobiorcą"] a Jackiem Dębowskim - Prezesem Zarządu Emitenta ["Pożyczka nr 9"].

Na podstawie Pożyczki nr 9 pożyczkodawca zobowiązał się udzielić Spółce niezabezpieczonej pożyczki pieniężnej w łącznej wysokości 50.000,00 zł. Oprocentowanie wynikające z umowy pożyczki zostało określone na zasadach rynkowych, tj. w wysokości 8% w skali roku. Emitent zobowiązał się do zwrotu Pożyczki nr 9 wraz z odsetkami w terminie do dnia 31 grudnia 2023 roku. Pozyskane środki zostaną przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego i bieżącą działalność Spółki.

Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że Rada Nadzorcza Spółki wyraziła zgodę na zawarcie ww. umowy pożyczki w drodze uchwały podjętej w dniu 20 grudnia 2022 r.

Łącznie, na datę publikacji niniejszego raportu, Zarząd Emitenta udzielił Spółce finansowania w wysokości 681.600,00 zł.

Zarząd Spółki zdecydował o publikacji informacji o powyższym zdarzeniu z uwagi na istotną wartość umowy oraz perspektywy wpływu udzielonej pożyczki na sytuację finansową Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-19 Jacek Dębowski Prezes Zarządu Jacek Dębowski
2023-01-19 Jacek Chojecki Wiceprezes Zarządu Jacek Chojecki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki