REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad

2023-05-19 19:51
publikacja
2023-05-19 19:51
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
OGLOSZENIE_ZWZ_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_OB_PROJEKTY_UCHWAL_2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Roczne_sprawozdanie_z_dzialalnosci_Rady_Nadzorczej_Orzel_Bialy_S.A._za_rok_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Uchwala_RN_Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
SPRAWOZDANIE_O_WYNAGRODZENIACH_OBSA_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_ORZEL_wynagrodzenia_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia: 2023-05-19
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Orzeł Biały S.A. oraz przekazanie treści projektów uchwał wraz z uzasadnieniem, a także dokumentów które mają być przedmiotem obrad
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Orzeł Biały S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 15.06.2023 r. o godz.10:00 w Piekarach Śląskich przy ul. Harcerskiej 23 wraz z porządkiem obrad oraz treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem a także dokumenty, które mają być przedmiotem obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 19.05.2023 r. rozpatrzyła i pozytywnie zaopiniowała wszystkie sprawy mające być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1, 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki
Plik Opis
OGŁOSZENIE_ZWZ_2023.pdfOGŁOSZENIE_ZWZ_2023.pdf Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A.
ZWZ_OB_PROJEKTY_UCHWAŁ_2023.pdfZWZ_OB_PROJEKTY_UCHWAŁ_2023.pdf Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia Orzeł Biały S.A.
Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2022.pdfRoczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2022.pdf Roczne sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za rok 2022
Uchwała_RN_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2022.pdfUchwała_RN_Sprawozdanie o wynagrodzeniach_2022.pdf Uchwała Rady Nadzorczej w przedmiocie przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok
SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH OBSA 2022.pdfSPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH OBSA 2022.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach za 2022 rok
Raport_ORZEŁ_wynagrodzenia_2022.pdfRaport_ORZEŁ_wynagrodzenia_2022.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach za 2022 rok

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-05-19 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2023-05-19 Ireneusz Staniewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki