REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach akcjonariusza

2021-06-09 17:02
publikacja
2021-06-09 17:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Orzel_Bialy_S.A.__-_ZWZ_-_09.06.2021_UCHWALY_PODJETE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_o_wynagrodzeniach_za_lata_2019-2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-09
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Orzeł Biały S.A. oraz informacja o zgłoszonych sprzeciwach akcjonariusza
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("WZ") Orzeł Biały S.A. w dniu 09.06.2021 r. wraz z Sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej „Orzeł Biały” S.A. za lata 2019-2020.
Podczas obrad jeden z akcjonariuszy Spółki zgłosił sprzeciw w zakresie uchwał:

nr 5 w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2020
nr 8 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2020,
nr 9 w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu ,Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020
nr 11 w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020
nr 12 w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020
nr 13 w przedmiocie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020
nr 14 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki delegowanemu do pełnienia funkcji Członka Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020
nr 15 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020
nr 17 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020
nr 18 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020
nr 19 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020
nr 20 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020
nr 21 w przedmiocie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020
nr 23 w przedmiocie zaopiniowania sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. za lata 2019-2020

oraz poprosił o jego zaprotokołowanie.

Jednocześnie, podczas obrad nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz zostały podjęte wszystkie uchwały, których projekty zostały poddane pod głosowanie.

Podstawa prawna: § 19 ust.1 pkt. 6,7,8,9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Orzeł Biały S.A. - ZWZ - 09.06.2021 UCHWAŁY PODJĘTE.pdfOrzeł Biały S.A. - ZWZ - 09.06.2021 UCHWAŁY PODJĘTE.pdf Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 09.06.2021 r.
Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020.pdfSprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019-2020.pdf Sprawozdanie o wynagrodzeniach za lata 2019 - 2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-09 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2021-06-09 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać nawet 420 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki