REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej

2022-01-27 13:32
publikacja
2022-01-27 13:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 27.01.2022 r. Spółka otrzymała informację od Pani Marzanny Iwińskiej - Mielniczuk o jej rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Orzeł Biały S.A.

Pani Marzanna Iwińska - Mielniczuk pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej XI kadencji oraz pełniła funkcję członka Komitetu Audytu jako Wiceprzewodnicząca Komitetu.


Przyczynami rezygnacji były względy osobiste.


Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-27 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2022-01-27 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki