REKLAMA
WAŻNE

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Powołanie Wiceprezesa Zarządu Orzeł Biały S.A.

2022-01-03 16:38
publikacja
2022-01-03 16:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Curriculum_Vitae_-_Pan_Ireneusz_Staniewski.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2022
Data sporządzenia: 2022-01-03
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Powołanie Wiceprezesa Zarządu Orzeł Biały S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Orzeł Biały S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 03.01.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę, na mocy której powołała Pana Ireneusza Staniewskiego do Zarządu Spółki na okres bieżącej kadencji i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu Zastępcy Dyrektora Naczelnego ds. Operacyjnych.

Pan Ireneusz Staniewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest również wspólnikiem w konkurencyjnych spółkach cywilnych, osobowych, kapitałowych, nie jest członkiem organów konkurencyjnych osób prawnych, a także nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Posiadane wykształcenie, kwalifikacje, zajmowane wcześniej stanowiska wraz z przebiegiem pracy zawodowej Pana Ireneusza Staniewskiego, Emitent przekazuje w załączeniu.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Załączniki
Plik Opis
Curriculum Vitae - Pan Ireneusz Staniewski.pdfCurriculum Vitae - Pan Ireneusz Staniewski.pdf Curriculum Vitae - Pan Ireneusz Staniewski

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-01-03 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2022-01-03 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Tanie przelewy i ekstra premia na koncie firmowym - kwiecień 2022

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki