REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2021

2022-05-12 15:09
publikacja
2022-05-12 15:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2022
Data sporządzenia: 2022-05-12
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Opinia Rady Nadzorczej Orzeł Biały S.A. w zakresie rekomendacji Zarządu dot. podziału zysku Spółki za rok 2021
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Orzeł Biały S.A. ("Spółka") informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 12.05.2022 r. Uchwałą nr 962/XI/2022 pozytywnie zaopiniowała rekomendację Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2021 rok, o której to rekomendacji Emitent informował w dniu 1.04.2022 r. w raporcie bieżącym nr 10/2022, i tym samym Rada Nadzorcza zarekomendowała Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie wypracowanego zysku netto za rok obrachunkowy 2021 w całości na kapitał zapasowy Spółki.

Ostateczną decyzję w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Orzeł Biały" S.A.

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-12 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2022-05-12 Ireneusz Staniewski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki