REKLAMA

ORZEŁ BIAŁY S.A.: Odpowiedzi na pytania akcjonariusza złożone w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Orzeł Biały S.A. w dniu 09.06.2021 r.

2021-06-23 16:12
publikacja
2021-06-23 16:12
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Odpowiedz_na_pytania_Akcjonariusza_-ZWZ_09_06_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-23
Skrócona nazwa emitenta
ORZEŁ BIAŁY S.A.
Temat
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza złożone w związku ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Orzeł Biały S.A. w dniu 09.06.2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Orzeł Biały S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje w załączeniu odpowiedzi na pytania Akcjonariusza będącego osobą fizyczną zadane podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 09.06.2021 r. jak i tożsamych zapytań otrzymanych drogą poczty elektronicznej w tym samym dniu.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Odpowiedź na pytania Akcjonariusza -ZWZ 09_06_2021.pdfOdpowiedź na pytania Akcjonariusza -ZWZ 09_06_2021.pdf Odpowiedź na pytania Akcjonariusza zadane w związku z ZWZ w dniu 09.06.2021 r

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-23 Sławomir Czeszak Wiceprezes Zarządu
2021-06-23 Tomasz Lewicki Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki