REKLAMA
PIT 2023

ORANGEPL: Orange Polska rozpoczął rozmowy dotyczące nowej Umowy Społecznej.

2023-11-24 11:59
publikacja
2023-11-24 11:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2023
Data sporządzenia: 2023-11-24
Skrócona nazwa emitenta
ORANGEPL
Temat
Orange Polska rozpoczął rozmowy dotyczące nowej Umowy Społecznej.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Na podstawie Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, Zarząd Orange Polska S.A. („Orange Polska”) informuje o rozpoczęciu rozmów z Partnerami Społecznymi.

Orange Polska rozpoczął rozmowy dotyczące nowej Umowy Społecznej

W dniu 24 listopada 2023 roku Orange Polska S.A. rozpoczął rozmowy z Partnerami Społecznymi dotyczące nowej Umowy Społecznej. Nowa Umowa Społeczna ma obowiązywać przez okres 2 lat (2024-2025) i będzie określać między innymi liczbę dobrowolnych odejść w tych latach, podwyżki wynagrodzeń zasadniczych oraz kontynuowanie programu „przyjazne środowisko pracy”. Rozmowy na temat nowej Umowy Społecznej wpisują się w realizację przez Spółkę strategii, której celem jest koncentracja na tworzeniu długoterminowej wartości, między innymi poprzez poprawę efektywności operacyjnej. Zakończenie negocjacji będzie ogłoszone osobnym raportem bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report (20/2023)Orange Polska S.A. – Warsaw, Poland24
November 2023


Pursuant to Art. 17 clause 1 of the Regulations (eu) no 596/2014 of the
European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on market abuse
(market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the
European Parliament and of the Council and Commission Directives
2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC, the Management Board of Orange
Polska S.A. (“Orange Polska”) hereby informs about the start of
discussions with Social Partners.


Orange Polska has started discussions regarding a new Social Agreement


On 24 November 2023, Orange Polska S.A. has started discussions with its
Social Partners regarding a new Social Agreement. The new Social
Agreement is to be valid for the period of two years (2024–2025). In
particular, it will determine the number of voluntary leaves during the
period, basic salary increases and the continuation of the ‘Friendly
Work Environment’ programme. Discussions on the new Social Agreement is
a part of the implementation of the Company’s strategy, which focuses on
the long-term value creation particularly by improving operational
efficiency. Conclusion of the discussions will be announced by a
separate current report.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-24 Liudmila Climoc Prezes Zarządu
2023-11-24 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Najtańsze konta firmowe dla oszczędzających z premią

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki