REKLAMA

OPTEAM S.A.: Korekta raportu bieżącego nr 1/2021 - Terminy publikacji raportów okresowych

2021-09-03 16:22
publikacja
2021-09-03 16:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2021 KOREKTA
Data sporządzenia: 2021-09-03
Skrócona nazwa emitenta
OPTEAM S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 1/2021 - Terminy publikacji raportów okresowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd OPTeam S.A. („Spółka”, „Emitent”) podaje wiadomości informację o korekcie raportu bieżącego nr 1/2021 opublikowanego w dniu 26.01.2021 r. dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2021 r.
Korekta dotyczy terminów oraz zakresu raportów okresowych: za I półrocze 2021 r. oraz za III kwartał 2021 r.
Za pierwsze półrocze 2021 r. Spółka opublikuje w dniu 23.09.2021 r. raport skonsolidowany wraz
z półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym.
Za trzeci kwartał 2021 r. Spółka opublikuje w dniu 09.11.2021 r. kwartalny raport skonsolidowany zawierający kwartalną informację finansową.

Zarząd Spółki podaje łączną informację o terminach publikacji raportów okresowych w 2021 roku
z uwzględnieniem zmian wyżej opisanych:

1.Raporty kwartalne i terminy publikacji:

Kwartalny raport za I kwartał 2021 r. – publikacja: 12.05.2021 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. zawierający kwartalną informację finansową zostanie opublikowany w dniu 09.11.2021 r.

2.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe zostanie opublikowany w dniu 23.09.2021 r.

3.Jednostkowy raport roczny za 2020 rok Spółka opublikuje w dniu 03.03.2021 r.

Na podstawie §79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), Spółka nie będzie przekazywała skonsolidowanych raportów kwartalnych za drugi oraz za czwarty kwartał 2021 r.

Jednocześnie Emitent podaje, iż na podstawie § 62 ust. 1 i ust. 3 Rozporządzenia,
w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za III kwartał 2021 r. zamieści kwartalne informacje finansowe, a w skonsolidowanym raporcie półrocznym za pierwsze półrocze 2021 r. zamieści skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.

Podstawa prawna przekazania raportu: §15 ust. 2 oraz § 80 ust. 1 Rozporządzenia – informacje bieżące i okresowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-03 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Zyskaj 360 zł i oszczędzaj na 6% w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki