REKLAMA

ODLEWNIE: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20.04.2020 r.

2020-03-11 15:20
publikacja
2020-03-11 15:20
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ_(20_04_2020).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_Nr_1_Projekty_uchwal_na_NWZ_(20_04_2020).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
zadanie_zwolania_NWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-11
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 20.04.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że uwzględniając fakt wpłynięcia do Spółki w dniu 9 marca 2020 roku pisma z dnia 9 marca 2020 roku wraz z załącznikami od Akcjonariuszy Pana Adama Żyły i Pana Marcina Wąsiela działających w porozumieniu, z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w najbliższym możliwym terminie oraz przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami zgodnie z zasadami określonymi w art. 385 § 3 do § 9 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 20 kwietnia 2020 roku na godzinę 12.00 w jej siedzibie w Starachowicach ul. inż. Władysława Rogowskiego 22 z następującym porządkiem obrad:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Sporządzenie listy obecności.
4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał.
5.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.
7.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami oraz ewentualnego delegowania wybranych członków do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
8.Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na podstawie art. 385 §6 Kodeksu Spółek Handlowych (wybór uzupełniający).
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
10.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Komitetu Audytu.
11.Podjęcie uchwały o której mowa w art. 400 §4 Kodeksu Spółek Handlowych, to jest pokrycia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
12.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia


W załączeniu Spółka przekazuje treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał oraz żądanie Akcjonariuszy zwołania NWZ wraz z projektami uchwał.

Załączniki
Plik Opis
Ogloszenie o zwolaniu NWZ (20 04 2020).pdfOgloszenie o zwolaniu NWZ (20 04 2020).pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ
Zalacznik Nr 1_Projekty uchwal na NWZ (20 04 2020).pdfZalacznik Nr 1_Projekty uchwal na NWZ (20 04 2020).pdf Projekty uchwał na NWZ
zadanie zwolania NWZ.pdfzadanie zwolania NWZ.pdf Żadanie Akcjonariuszy zwołania NWZ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-11 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2020-03-11 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2020-03-11 Ryszard Pisarski Wiceprezez Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki