3,6400 zł
-1,62% -0,0600 zł
Odlewnie Polskie SA (ODL)

Nabycie znaczącego pakietu akcji Spółki

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-27
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Nabycie znaczącego pakietu akcji Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 27 stycznia 2020 roku otrzymał od Pana Adama Żyły, w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 623 z późn. zm.), zawiadomienie o zwiększeniu jego zaangażowania o więcej niż 2% i przekroczeniu progu 15% akcji i głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ODLEWNI POLSKICH S.A., o niżej przedstawionej treści:


Ja niżej podpisany Adam Żyła, wypełniając obowiązek nałożony przez art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuję, że zwiększyłem zaangażowanie o więcej niż 2% jednocześnie przekroczyłem próg 15% akcji i głosów w Spółce Odlewnie polskie S.A. z siedzibą w Starachowicach.
Było to wynikiem rozliczenia w dniu 24.01.2020 r. transakcji nabycia na własny rachunek 448 336 akcji Odlewni Polskich S.A.
Akcje te kupiłem w transakcjach pakietowych, oraz zwykłych sesyjnych z dnia 22.01.2020 r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Przed nabyciem posiadałem 2 651 664 akcji Spółki, co stanowiło 12,8321% ogólnej liczby akcji i dawało tyle samo głosów w Spółce.
Obecnie posiadam 3 100 000 akcji Spółki Odlewnie Polskie S.A. w Starachowicach, co stanowi 15,0018% udziału w kapitale zakładowym Spółki i daje tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Oświadczam, że nie posiadam podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki Odlewnie Polskie S.A. oraz brak jest również osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit c Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych.

Szczegółowa podstawa prawna art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019, poz. 623 z późn. zm

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-27 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2020-01-27 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • NWZA ws. wyboru członków RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz członków Komitetu Audytu.

  • Publikacja raportu za 2019 rok.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.