Nowy model współpracy nauki i biznesu w ramach 3W

2022-05-16 11:07
publikacja
2022-05-16 11:07
Nowy model współpracy nauki i biznesu w ramach 3W
Nowy model współpracy nauki i biznesu w ramach 3W
/ ARC

Podczas tegorocznego kongresu Impact’22 BGK zainicjował porozumienie w sprawie powołania Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. Oprócz banku podpisała je Sieć Badawcza Łukasiewicz i 11 polskich uczelni.

– Mamy nadzieję, że dzięki tej inicjatywie jeszcze lepiej połączymy naukowców, instytuty badawcze, przedsiębiorstwa i instytucje państwa przy wspólnej pracy nad stworzeniem innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących wodę, wodór i węgiel. Zrobimy wspólnie krok w działaniu na rzecz klimatu. Znajdziemy na to kapitał i będziemy rozwijali nowe technologie bazujące na tych najważniejszych zasobach – powiedziała podczas konferencji inaugurującej ICI 3W Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK.

– A że człowiek przede wszystkim składa się z wody, wodoru i węgla , to mam nadzieję, że uda nam się stworzyć coś porównywalnego ze skalą człowieka – dodała.

Szeroka perspektywa

– Inicjatywa 3W to nowy koncept. Koncentruje się na trzech kluczowych dla świata zasobach. Patrzymy na te trzy aktywa przez pryzmat synergii. Do produkcji wodoru potrzebujemy krystalicznie czystej wody, a oczyszczamy ją dzięki węglowi – i to jest synergia. W działaniach na rzecz klimatu łączymy naukę, biznes i sektor publiczny, które wykreują wartość dodaną. Zależy nam, aby interdyscyplinarne zespoły współpracowały ze sobą – tłumaczył Maciej Przybyła, dyrektor zarządzający pionem Strategii i Wsparcia Biznesu BGK podczas debaty „Nowy model współpracy nauki i biznesu w ramach inicjatywy 3W”.

Przedstawiciele nauki przekonywali, że taka współpraca zakończy się powodzeniem, bo uczelnie coraz lepiej rozumieją potrzeby biznesu.

– Komercjalizacja wyników badań na uczelniach z roku na rok jest coraz lepsza. Posiadamy centra transferu technologii, które temu służą. W tym projekcie bardzo istotna jest synergia pomiędzy interdyscyplinarnymi zespołami i to, że projekty, które będziemy robić, będą komercjalizowane, sprawdzane przez biznes. Dzięki temu od razu będziemy wiedzieli, czy prowadzimy prace we właściwym kierunku – podkreślał Michał Wieczorowski, prorektor Politechniki Poznańskiej.

– Sami przedsiębiorcy także mogą się do nas zgłaszać z konkretnymi pomysłami, byśmy my, naukowcy, je rozwinęli, sprawdzili, czy są możliwe do zrealizowania – zachęcał.

Duże oczekiwania

Przedstawiciele nauki podkreślali bardzo ważną rolę BGK w tym projekcie.

– Zyskujemy to, że możemy blisko współpracować pomiędzy różnymi zespołami naukowymi. A silny partner – BGK – gwarantuje nam środki na badania i komercjalizację wyników prac – mówił Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

– Ta inicjatywa jest unikalna. Jej przewagą jest to, że wzajemnie możemy się od siebie uczyć, tworzymy wspólną agendę badawczą, która będzie temu służyła – dodał.

Wyjaśniał też, że Sieć Badawcza Łukasiewicz ma 26 instytutów.

– Nauczyliśmy się w nich, że dobre finansowanie projektu zaczyna się od inicjatywy przedsiębiorcy. Jeśli jest on w stanie wyłożyć własne środki, to znaczy, że wierzy w komercjalizację naszych prac. A dzięki obecności BGK w tej inicjatywie zyskujemy dodatkową wiarygodność dla przedsiębiorców – przekonywał Piotr Dardziński.

BGK wysoko zawiesza poprzeczkę.

– Mamy nadzieję na patenty, które będą wartościowe dla całej polskiej gospodarki. To jest nowatorski koncept, bo liderem hubu jest instytucja finansowa, która z jednej strony będzie wspierała kapitałowo rozwój innowacji, a z drugiej – ma ambicje scalać interdyscyplinarne zespoły. Wierzę, że wymiana wiedzy będzie także propagowała świadomość społeczną i że społeczność 3W będzie wyznaczała kierunki dla biznesu, który dostanie konkretne rozwiązania – mówił Maciej Przybyła.

Podkreślał, że BGK już pracuje nad konkretnymi rozwiązaniami finansowymi, które będą wspierały pracę naukowców i przedsiębiorców podczas całego procesu – od prac badawczych po komercjalizację.

W opinii ekspertów biorących udział w debacie obecna zmiana sytuacji geopolitycznej pokazuje, że 3W to dobry kierunek i bardzo potrzebna inicjatywa, ponieważ coraz bardziej brakuje nam podstawowych zasobów w wielu gałęziach gospodarki – od energetyki, przez przemysł metalurgiczny, po zbrojeniowy.

Trzy pytania do Adama Żelezika dyrektora, Biura Inicjatyw Strategicznych BGK

Jaka będzie rola BGK w Interdyscyplinarnym Centrum Innowacji 3W?
 
Woda, wodór i węgiel to zasoby życia. A BGK jako państwowy bank rozwoju chce wspierać inicjatywy, które w zrównoważony sposób będą wpływały na zmiany cywilizacyjne. Stoimy u progu rewolucji energetycznej, którą przyspieszyła sytuacja geopolityczna. Naszym celem jest integracja biznesu, nauki i sektora publicznego – po to, by najciekawsze pomysły zostały zrealizowane.
 
 
BGK ma pomagać także w poszukiwaniu i pozyskiwaniu finansowania, bo każdy projekt na poszczególnych etapach rozwoju potrzebuje innego wsparcia.
 
BGK ma szczególną misję – musi uzupełniać luki, jakie powstają na rynku. Tworzymy w tym celu instrumenty i produkty, które uzupełniają niedobory kapitałowe. Podobnie będzie w przypadku inicjatywy 3W. Mamy różne projekty, na różnym etapie rozwoju i wiemy, które mają deficyt finansowy. Na wspieraniu badań na wczesnym ich etapie skupiają się Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki – i na nie są pieniądze. Ale później, gdy projekt przechodzi do fazy gotowości technologicznej, staję się trochę „bezpański”. Jest dużo mniejsze zainteresowanie jego finansowaniem, bo na tym etapie potrzebne są już większe kwoty, za to ryzyko, że nie uda się go skomercjalizować, jest ciągle duże. Dlatego powołaliśmy fundusz inwestycyjny Vinci. Dziś pomaga on podmiotom, które już jakiś produkt mają i potrzebują rozwinąć działalność. Współpracujemy także z wieloma instytucjami otoczenia biznesu, jak PARP, ARP, PFR, NCBiR, NFOŚiGW, które także mają wiele instrumentów wsparcia. W ramach inicjatywy 3W będziemy doradzać, które z nich będą najodpowiedniejsze dla konkretnych projektów.
 
Kiedy się spodziewacie wymiernych efektów z tej współpracy –sformalizowanej i podpisanej podczas Impactu?
 
Spodziewamy się, że już w tym roku pojawią się konkretne projekty, które będziemy firmowali znakiem naszego centrum innowacji. Jestem o tym przekonany, bo równolegle do prac nad stworzeniem centrum wyszukiwaliśmy najbardziej innowacyjne start upy pracujące nad rozwiązaniami wpisującymi się w ideę 3W.
 
Źródło:Materiał partnera
Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Zyskaj aż 360 zł premii z kontem Millennium 360°

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki