Nowa oferta produktów inwestycyjnych Grupy Generali

Z początkiem czerwca br. Grupa Generali wprowadza na rynek nową ofertę produktów inwestycyjnych dla klientów indywidualnych. W tym celu powstała linia produktów, przeznaczona zarówno dla własnych jak i zewnętrznych sieci sprzedaży.

Produktem wiodącym będzie Indywidualny Program Inwestycyjny „Generali Beneficio” przeznaczony dla własnej sieci sprzedaży. Przygotowując rozbudowane możliwości pomnażania środków finansowych (26 dostępnych opcji inwestycyjnych), Generali chce wnieść nową jakość tego typu oferty na rynku. Klient będzie miał możliwość zarządzania swoimi środkami przez specjalnie zbudowany portal klienta, który zapewni sprawną obserwację stanu prowadzonej inwestycji i możliwość dokonywania operacji na polisie. Nowa oferta inwestycyjna jest – po unikalnych na rynku udogodnieniach w ofercie ubezpieczeń Autocasco – już drugą w ciągu ostatniego miesiąca innowacją produktową Generali. Grupa chce pozyskać w ciągu najbliższych 2-3 lat kilkaset mln zł środków oddanych w zarządzanie i stać się jednym z kluczowych podmiotów na rynku ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym.

- „Generali od momentu przekroczenia przed 2 laty progu rentowności w Polsce wkracza obecnie w nową fazę rozwoju. Chcemy nie tylko systematycznie poprawiać wyniki biznesowe, ale przede wszystkim rozwijać ofertę. W roku 2007 i kolejnych latach planujemy
szereg nowości produktowych, które nie tylko wzmocnią naszą pozycję rynkową, ale także utwierdzą wśród klientów opinię o nas jako firmie nowoczesnej i innowacyjnej. Chcemy być bowiem postrzegani jako Grupa oferująca nie tylko kompleksową ofertę
ubezpieczeń, ale również szerokie możliwości inwestycji nadwyżek finansowych Polaków. Nowa linia produktów inwestycyjnych, w tym ‘Generali Beneficio’ oraz Generali OmniProfit są właśnie doskonałym przykładem obranej przez nas strategii” – mówi Erich
Fischer – Prezes Zarządu Grupy Generali w Polsce.

W ramach nowej linii produktów inwestycyjnych Generali wprowadza produkty przeznaczone zarówno dla zewnętrznej, jak i własnej sieci sprzedaży. Są to Indywidualny Program Inwestycyjny „Generali OmniProfit”, przeznaczony dla sieci zewnętrznych, a także
Indywidualny Program Inwestycyjny „Generali Beneficio”, który jest produktem wiodącym dla własnej sieci sprzedaży. Jest to oferta adresowana do inwestorów, którzy:
- dysponują nadwyżkami środków finansowych, przeznaczonych na oszczędzanie i inwestycje,
- poszukują efektywnych form lokowania kapitału w oparciu o wiedzę i doświadczenie najwyższej klasy ekspertów Generali,
- poszukują nowoczesnych i efektywniejszych – w stosunku do aktualnie funkcjonujących na rynku – form pomnażania kapitału,
- preferują regularne i długoterminowe formy inwestowania oszczędności na przyszłość.

Nowa linia produktów inwestycyjnych, którą wprowadza Program „Generali Beneficio” zapewnia klientom szerokie i nowatorskie możliwości komponowania własnej strategii inwestycyjnej, wykorzystującej konkretne grupy funduszy, portfeli czy obszarów
inwestycji, zarówno geograficznych, jak i bazowych – tj. np. akcje, surowce, nieruchomości itp.

Zarówno „Generali Beneficio”, jak i „Generali OmniProfit” oferują wybór szerokiej palety inwestycyjnej, na którą składają się:

a. 4 własne Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Generali:
- Fundusz Agresywny Plus (akcje stanowią od 60 do 90% portfela; pozostała część to bezpieczne instrumenty finansowe: obligacje skarbowe i papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa),
- Fundusz Mieszany Plus (inwestycje – oprócz obligacji, bonów skarbowych i papierów dłużnych emitowanych przez przedsiębiorstwa – dokonywane są także w akcje spółek; udział akcji w portfelu funduszu waha się od 20 do ponad 50%),
- Fundusz Obligacji Plus (inwestycje dokonywane są w bezpieczne instrumenty finansowe, papiery dłużne emitowane przez przedsiębiorstwa oraz obligacje skarbowe o terminie wykupu od 2 do 10 lat),
- Fundusz Gwarantowany Plus (zapewnia niemalejącą wartość jednostki przez okres trwania umowy, a inwestycje dokonywane są w bezpieczne instrumenty skarbowe oraz nieskarbowe papiery dłużne).

b. 3 portfele polskie, w których skład wchodzą fundusze inwestycyjne Arka, Legg Mason, ING, Skarbiec, DWS, SEB:
- Portfel polski akcyjny (ponad 90% środków lokuje w zewnętrzne TFI, zaś pozostałą część w papiery dłużne),
- Portfel polski zrównoważony (od 40 do 60% portfela stanowią TFI, pozostała część to papiery dłużne),
- Portfel polski specjalistyczny (25 - 75% inwestowane jest w TFI, pozostała część to papiery dłużne).

c. 3 portfele zagraniczne, w których skład wchodzą m.in. uznane międzynarodowe fundusze inwestycyjne FranklinTempleton Investments, Fortis Investments, BlackRock/Meryll Lynch Investment Managers, WIOF, Jeske Invest, OppenheimPramerica:
- Portfel zagraniczny „Cztery Strony Świata” akcyjny (środki lokowane w TFI lub certyfikaty inwestycyjne zagranicznych funduszy inwestycyjnych inwestujących w akcje spółek z całego świata),
- Portfel zagraniczny nieruchomości (środki lokowane w TFI lub certyfikaty inwestycyjne zagranicznych funduszy, inwestujących bezpośrednio w zagraniczne nieruchomości, akcje światowych spółek związanych z rynkiem nieruchomości oraz spółki budowlane),
- Portfel zagraniczny surowcowy (inwestujący za pośrednictwem zagranicznych funduszy inwestycyjnych bezpośrednio w surowce lub akcje spółek z rynku surowców i przemysłu wydobywczego).

Udział funduszy inwestycyjnych w każdym z portfeli zależy od oceny bieżących i prognozowanych trendów na rynku akcji, koniunktury gospodarczej i sytuacji makroekonomicznej. Dodatkowo wyniki funduszy wchodzących w skład portfela są okresowo weryfikowane, co jest podstawą do zmiany funduszy wchodzących w skład portfela.

Rozszerzając ofertę o produkty inwestycyjne Generali zadbało również o nowoczesne narzędzia informatyczne, które pozwolą klientom na administrację produktem przez internet. W tym celu od 1 lipca br. uruchomiony zostanie specjalny portal klienta, który
daje możliwość zarządzania środkami i dokonywanie operacji związanych z inwestycją. Portal zapewnia za pośrednictwem internetu m.in.:
- dostęp do informacji o polisie, w tym o jej wartości, szczegółowym wykazie transakcji, indeksacji, cenach jednostek, historii zleceń wykonywanych na polisie;
- możliwość wykonywania operacji na polisie, np. zmiany danych osobowych, alokacji składki, dokonywanie przeniesienia jednostek pomiędzy funduszami itp.

Nowa linia produktów Generali łączy w sobie zalety inwestycji i ubezpieczenia, zapewniając klientom również funkcję ochronną. W przypadku śmierci ubezpieczonego Generali zapewnia wypłatę sumy ubezpieczenia stanowiącej 105% wartości polisy, powiększonej o
wartość dodatkowo zainwestowanych środków (w przypadku gdy Klient opłacał składki dodatkowe).

Nowym produktem inwestycyjnym Grupa Generali chce nie tylko wzmocnić relacje biznesowe z obecnymi klientami ale również pozyskać nowych, wzmacniając tym samym swoją pozycję na rynku ubezpieczeń na życie. Generali planuje pozyskać w ciągu najbliższych 2-3 lat kilkaset mln zł środków oddanych w zarządzanie i stać się jednym z kluczowych podmiotów na rynku ubezpieczeń na życie z funduszem kapitałowym.

- „Z nową linią produktów inwestycyjnych wiążemy duże nadzieje. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenia stworzyliśmy bowiem ofertę, która odpowiada na różnorodne potrzeby Klientów. Jej wyróżnikami są m.in. prostota konstrukcji, elastyczność rozwiązań
oraz dostępność wielu funkcjonalności polisy, co umożliwia dostosowanie biegu inwestycji do aktualnej i przyszłej sytuacji finansowej klienta. Cechy te są szczególnie istotne w przypadku długoterminowej inwestycji, jaką są nowe produkty inwestycyjne
Generali” – mówi Dorota Fal, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń na Życie w Generali.


Generali / www.prnews.pl
Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne