REKLAMA

Nie uregulowałeś niedopłaty w PIT? Grozi ci zajęcie majątku

2015-07-15 10:30
publikacja
2015-07-15 10:30
fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu

O zaległość podatkową fiskus będzie się upominać - przez telefon, mail lub śląc wezwania na piśmie. Do zaległości podatkowych należy też kwota nieuregulowanego rocznego PIT-a za 2014 r. Dłużnym podatnikom od maja liczy się odsetki. Najbardziej upartym w niereagowaniu na wezwania do zapłaty grozi wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

(fot. Marek Wiśniewski / Puls Biznesu)

Jeśli, rozliczając zeszłoroczne dochody, doliczyliśmy się niedopłaty podatku dochodowego z naszej strony, różnicę powinniśmy zwrócić fiskusowi - nawet jeśli różnica to zaledwie złotówka. Niedopłata PIT-u za 2014 r. mogła pojawić się u podatników, u których w 2014 r. zaliczki na PIT były pobierane czy płacone według 18-proc. stawki, a po zsumowaniu wszystkich dochodów opodatkowanych skalą przekroczyły one kwotę 85 528 zł, wpadając pod wyższą, 32-proc. stawkę. Będą to też ci, którzy po prostu nie rozliczyli poprawnie wszystkich zaliczek.

Termin uregulowania zobowiązania wynikającego z rocznego zeznania podatkowego za 2014 r. minął wraz z terminem jego złożenia, a zatem 2 lutego br. w przypadku ryczałtowców oraz 30 kwietnia br. dla reszty podatników. Wszystkim zapominalskim od następnego dnia, następującego po ostatnim dniu, w którym trzeba było złożyć rocznego PIT-a, urząd skarbowy nalicza odsetki za zwłokę.

Wysokość odsetek za zwłokę

O upływie terminu płatności podatku czy zastosowanej wysokości odsetek za zwłokę fiskus z początku przypomni dłużnemu podatnikowi w smsie, mailu, wyśle faks lub po prostu zadzwoni. Uregulowanie zaległości podatkowej wraz z odsetkami kończy sprawę. Natomiast, jeśli suma kwoty zaległości podatkowej i kwoty naliczonych odsetek za zwłokę przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia (aktualnie 116 zł) lub jeśli okres do upływu terminu przedawnienia należności jest krótszy niż 6 miesięcy, dłużnemu podatnikowi zostanie doręczone coś znacznie gorszego niż sms z informacją o odsetkach.

Blokada rachunku bankowego

Jeśli wymienione wyżej działania informujące i dyscyplinujące nie robią wrażenia na dłużnym podatniku, może dojść do egzekucji jego majątku. W pierwotnej informacji, wysłanej po stwierdzeniu przez urząd niedopłaty, fiskus ostrzega także przed możliwością wszczęcia postępowania egzekucyjnego w sytuacji, kiedy podatnik nie będzie reagował na wezwania do zapłaty zaległości podatkowej. Drugim ostrzeżeniem jest pisemne upomnienie wzywające do dobrowolnego uregulowania zaległego podatku wraz z odsetkami za zwłokę i kosztami upomnienia.

Dłużnik ma 7 dni od dnia otrzymania upomnienia na piśmie na uregulowanie zaległego obowiązku. Brak uiszczenia zaległości i odsetek w tym czasie uprawnia urząd skarbowy do wszczęcia postępowania egzekucyjnego. A to oznacza, że fiskus będzie mógł potrącić pieniądze z pensji dłużnego pracownika, zablokować jego rachunku bankowe, zająć prywatny majątek, a w przypadku, kiedy dłużnym podatnikiem jest przedsiębiorca, zająć także majątek jego firmy.

Katarzyna Miazek, Tax Care

Źródło:
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (2)

dodaj komentarz
~czarming
No tak, jak człowiek spóźni się o kilka dni z zapłaceniem haraczu, od razu wysyła się za nim komornika, ale jak mają zwrócić nadpłatę podatku, to się miesiącami czeka.
W ogóle po części te prawo związane z terminami opłat zwłaszcza przy prowadzeniu jest jakieś dziwaczne. Liczę mocno na to, że przejdzie
No tak, jak człowiek spóźni się o kilka dni z zapłaceniem haraczu, od razu wysyła się za nim komornika, ale jak mają zwrócić nadpłatę podatku, to się miesiącami czeka.
W ogóle po części te prawo związane z terminami opłat zwłaszcza przy prowadzeniu jest jakieś dziwaczne. Liczę mocno na to, że przejdzie Ustawa Budrewicza. Tutaj: robimyustawe.org można poczytać o co tam dokładniej chodzi.
W dużej mierze trzeba byłoby wtedy oddawać mniej kasy państwu i samo prowadzenie działalności byłoby łatwiejsze.

Powiązane: Rozliczenia podatkowe - PIT 2014

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki