0,2000 zł
-13,04% -0,0300 zł
Magna Polonia S.A. (06N)

Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. - przeniesienie własności akcji FSE Kontakt S.A.Warszawa, 15 lipca 2004 r.
Nasz Znak: L. dz. 117 /16 /04/MZ

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Polska Agencja Prasowa

Raport bieżący 16/04

Zgodnie z par. 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.Nr 139, poz. 1569) ze zmianami wynikającymi z rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. oraz z dnia 9 grudnia 2003 r. (Dz.U.Nr 31/02 poz. 280 oraz Nr 220/03 poz. 2169) Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A. (zwana dalej Funduszem) informuje, że w dniu 14 lipca 2004 r. otrzymał informację z Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. z siedzibą w Poznaniu o przeniesieniu własności 180.000 (stu osiemdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 2,07 zł spółki Fabryka Sprzętu Elektrotechnicznego KONTAKT S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach (zwanej dalej Spółką) na rzecz Urmet Domus International S.A. z siedzibą w Luksemburgu (zwanej dalej Nabywcą).
Cena sprzedaży wynosi 2.703.600 USD, tj. 15,02 USD za jedną akcję, co zgodnie ze średnim kursem dolara z dnia 14 lipca 2004 r., tj. 1 USD = 3,6102 zł, wynosi odpowiednio 9.761 tys. zł za pakiet i 54,23 zł za akcję, i będzie płatna w dwóch ratach do 13.11.2004 r. Zapłata ceny zabezpieczona jest gwarancją bankową.
Wartość bilansowa pakietu w księgach Funduszu wynosiła 4.467 tys. zł. W wyniku transakcji Fundusz zrealizuje zysk w wysokości 5.294 tys. zł.
Pakiet akcji będący przedmiotem transakcji stanowił 20,18% kapitału zakładowego oraz 20,18% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Brak jest powiązań pomiędzy Funduszem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Fundusz a Nabywcą.

Kryterium będącym podstawą uznania sprzedanych akcji za aktywa o znacznej wartości jest udział w kapitale zakładowym Spółki.

Z poważaniem

Jerzy Bujko
Prezes Zarządu
PODPISY

Podpisy osób reprezentujących spółkę
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2004-07-15 Jerzy Bujko Prezes Zarządu Jerzy Bujko

Data sporządzenia raportu: 2004-07-15
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.