REKLAMA

Najnowsze prognozy gospodarcze na 2023 r. [Ankieta NBP]

2022-07-01 14:02
publikacja
2022-07-01 14:02

Ankietowane przez NBP ośrodki analityczne spodziewają się, że średnioroczna inflacja CPI w Polsce w 2023 r. wyniesie 7,2-11,6 proc. - wynika z najnowszej ankiety NBP. Ekonomiści oczekują w 2023 r. wzrostu PKB Polski o 1,4-3,7 proc. i referencyjnej stopy procentowej NBP na poziomie 5,63-7,72 proc.

Najnowsze prognozy gospodarcze na 2023 r. [Ankieta NBP]
Najnowsze prognozy gospodarcze na 2023 r. [Ankieta NBP]
fot. Andrzej Hulimka / / FORUM

"W najnowszej rundzie ankiety eksperci AM NBP wyraźnie podnieśli prognozy średniorocznej inflacji CPI na lata 2022-2024 względem prognoz z marca br. Eksperci są pewni, że w latach 2022 inflacja CPI ukształtuje się powyżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP (3,5 proc.). Nie wykluczają oni natomiast możliwość spadku inflacji średniorocznej poniżej tej wartości w 2024 r. Prawdopodobieństwo inflacji poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego NBP w 2024 r. wynosi 24 proc., podczas gdy dla dwóch wcześniejszych lat jest zaniedbywalne" - napisano w raporcie z badania.

"Typowe scenariusze inflacji CPI na 2022 r. (tj. wartości z 50-procentowych przedziałów prawdopodobieństwa rozkładu zagregowanego) zawierają się między 11,2 proc. a 14,1 proc., przy prognozie centralnej równej 12,9 proc. Analogiczne przedziały typowych scenariuszy dla kolejnych lat wynoszą: 7,2-11,6 proc. dla 2023 r. oraz 3,6-8,1 proc. dla 2024 r., przy centralnych prognozach równych odpowiednio 9,5 proc. oraz 5,6 proc." - dodano.

Z ankiety przeprowadzonej przez NBP wynika, że ekonomiści oczekują w 2023 r. wzrostu PKB Polski o 1,4-3,7 proc.

"Zagregowane prognozy tempa wzrostu PKB wskazują, że w bieżącym roku wyniesie ono prawdopodobnie między 3,4 proc. a 5,0 proc. (są to granice 50-procentowego przedziału prawdopodobieństwa), przy prognozie centralnej równej 4,3 proc. W opinii uczestników AM NBP w kolejnych dwóch latach koniunktura osłabnie, a typowe scenariusze tempa wzrostu PKB zawrą się w przedziałach 1,4-3,7 proc. dla 2023 r. oraz 2,0-4,4 proc. dla 2024 r. Wartości centralne prognoz dla tych lat wynoszą odpowiednio 2,7 proc. oraz 3,5 proc." - napisano.

"Zagregowane rozkłady prognoz tempa wzrostu PKB wskazują na wyższe prawdopodobieństwo dużych odchyleń tempa wzrostu PKB od scenariusza centralnego w kierunku niższych wartości aniżeli w kierunku wyższych wartości. W szczególności, zarówno w przypadku 2023 r., jak i 2024 r. eksperci nie wykluczają recesji, choć jej prawdopodobieństwo jest bardzo niskie (odpowiednio: 10 proc. i 8 proc.)" - dodano.

Prognozy stopy referencyjnej NBP odzwierciedlają oczekiwania dalszego zaostrzania polityki pieniężnej.

"Przedziały typowych scenariuszy uwzględnianych przez ekspertów są jednak bardzo szerokie na tle danych historycznych, co wskazuje na wysoką niepewność co do dalszych decyzji polityki pieniężnej. Przedziały te wynoszą: 5,27-6,16 proc. dla 2022 r., 5,63-7,72 proc. dla 2023 r. oraz 3,69-6,17 proc. dla 2024 r. Prognozy centralne na te lata wynoszą odpowiednio 5,66 proc., 6,75 proc. oraz 5,01 proc." - wynika z ankiety NBP.

Jak wskazał NBP, bieżące prognozy ekspertów AM NBP wskazują na silnie podwyższoną niepewność w ocenie przebiegu procesów makroekonomicznych.

"Jest ona szczególnie wysoka i rosnąca w przypadku prognoz inflacji CPI i stopy referencyjnej NBP. W związku z tym w opisie wyników zagregowanych prognoz probabilistycznych większy nacisk jest kładziony na przedziały typowych scenariuszy dopuszczanych przez ekspertów aniżeli na prognozy punktowe" - zaznaczono.

Czerwcowa runda AM NBP w 2022 r. trwała od 9 do 23 czerwca. W badaniu uczestniczyło 22 ekspertów reprezentujących instytucje finansowe, ośrodki analityczno-badawcze, związek zawodowy i organizacje przedsiębiorców. (PAP Biznes)

pat/ ana/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (1)

dodaj komentarz
dolar36
nie możliwe, ale macie ekspertów dzisiaj jest prawie 16%

Powiązane: Gospodarka i dane makroekonomiczne

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki