REKLAMA

NOWAGALA: Zaistnienie przesłanek do odpisania wartości aktywów

2019-12-18 20:39
publikacja
2019-12-18 20:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-18
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Zaistnienie przesłanek do odpisania wartości aktywów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Mając na uwadze zawartą w raporcie bieżącym nr 37/2019 z 18 grudnia 2019 roku propozycję zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Ceramiki Nowa Gala S.A. za cenę 22 mln zł oraz propozycję zbycia przedsiębiorstwa Ceramiki Gres S.A. za ceną 46 mln zł Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że zidentyfikował istotną różnicę pomiędzy wartością aktywów Spółki i jej spółki zależnej Ceramika Gres SA oraz wartością aktywów wykazywaną w ostatnim skonsolidowanym oraz jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za III kwartał 2019 r.
W związku z powyższym, kierując się regulacjami wynikającymi z Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Zarząd Emitenta ocenił jako bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że sporządzając sprawozdania finansowe za rok 2019 konieczne będzie obniżenie wartości księgowej aktywów. Obniżenie to obciąży wynik finansowy roku 2019. Na chwilę obecną wysokość ewentualnego odpisu nie jest Emitentowi znana i będzie podlegała szczegółowej analizie oraz ocenie biegłego rewidenta badającego sprawozdania finansowe spółek grupy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-18 Halina Bąk prezes zarządu
2019-12-18 Zbigniew Polakowski prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki