0,7400 zł
0,00% 0,0000 zł
Ceramika Nowa Gala SA (CNG)

Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-03
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Wniosek akcjonariusza o zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ceramiki Nowej Gali SA („Spółka”) informuje, iż otrzymał od akcjonariusza większościowego Cerrad sp. z o.o. („Akcjonariusz”) wniosek o zmianę porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 roku. Akcjonariusz na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wniósł o zmianę porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 24 grudnia 2019 roku poprzez dodanie punktu: zmiana wynagradzania członków Rady Nadzorczej Ceramika Nowa Gala SA. Akcjonariusz uzasadnia, iż aktualnie na podstawie Uchwały nr 14 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 kwietnia 2013 roku Rada Nadzorcza Spółki pobiera wynagrodzenie uzależnione od zajmowanej funkcji tj. przewodniczący Rady Nadzorczej: 5.000 złotych brutto, wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej: 4.500 złotych brutto, członek Rady Nadzorczej: 4.000 złotych brutto. Ze względu na sytuację finansowo-ekonomiczną Spółki oraz prowadzony proces restrukturyzacji zaistniała potrzeba wprowadzenia zmian w zasadach wynagradzania członków Rady Nadzorczej. Organem uprawnionym do ustalenia zasad oraz wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej jest Walne Zgromadzenie.
Ustawowy termin na złożenie wniosku został zachowany.
Nowy porządek obrad po uwzględnieniu wniosku Akcjnariusza przedstawia się następująco:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Ceramika
Nowa Gala S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Ceramika Nowa Gala S.A.
8. Zmiana wynagradzania członków rady nadzorczej Ceramika Nowa Gala SA.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: § 19 pkt 1 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-03 Halina Bąk prezes zarządu
2019-12-03 Zbigniew Polakowski prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne

Kalendarium

  • Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,75 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cerrad Sp. z o.o.

  • NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Ceramika Nowa Gala S.A. oraz zmiany przedmiotu działalności Ceramika Nowa Gala S.A.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.