NOWAGALA: Powołanie rady nadzorczej oraz zarządu emitenta na kolejna kadencję

2019-06-17 20:30
publikacja
2019-06-17 20:30
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2019
Data sporządzenia: 2019-06-17
Skrócona nazwa emitenta
NOWAGALA
Temat
Powołanie rady nadzorczej oraz zarządu emitenta na kolejna kadencję
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Ceramika Nowa Gala SA („Spółka”) podaje do wiadomości, że 17 czerwca 2019 roku walne zgromadzenie spółki powołało radę nadzorczą emitenta na kolejną kadencję. Do rady nadzorczej powołano:
- pana Pawła Marcinkiewicza – przewodniczący rady nadzorczej;
- pana Wojciecha Włodarczyka – wiceprzewodniczący rady nadzorczej;
- pana Marka Gabryjelskiego – członek rady nadzorczej;
- pana Michała Hulbój – członek rady nadzorczej;
- pana Łukasza Żuka – członek rady nadzorczej.

Ponadto rada nadzorcza spółki 17 czerwca 2019 roku powołała zarząd emitenta na kolejna kadencję. Powołano zarząd trójosobowy, w skład którego weszli:
- pan Waldemar Piotrowski – prezes zarządu;
- pan Paweł Górnicki – wiceprezes zarządu;
- pan Tomasz Stepek – członek zarządu.


Życiorysy zawodowe członków rady nadzorczej oraz zarządu zostały zamieszczone na stronie internetowej emitenta http://nowa-gala.pl/relacje-inwestorskie/spolka.
Ponadto według oświadczeń złożonych przez wszystkich członków rady nadzorczej oraz zarządu spółki, żaden z członków rady nadzorczej oraz zarządu nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej, jak również nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.


Podstawa prawna: § 5 pkt.5 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-06-17 Waldemar Piotrowski prezes zarządu
2019-06-17 Zbigniew Polakowski prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki