REKLAMA

NOVITA: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" S.A. wraz z projektami uchwał

2020-09-28 14:28
publikacja
2020-09-28 14:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
NWZA_NOVITA_SA_OGLOSZENIE.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
NWZA_NOVITA_SA_PROJEKTY_UCHWAL.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
NWZA_NOVITA_SA_PROJEKT_TRESCI_REGULAMINU_WZA_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 20
Data sporządzenia: 2020-09-28
Skrócona nazwa emitenta
NOVITA
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "NOVITA" S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "NOVITA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Zielonej Górze (dalej „Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 i art. 402 2 oraz art. 403 Kodeksu spółek handlowych, w związku
z żądaniem akcjonariusza TEBESA Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, zwołuje na dzień 19 listopada 2020 roku na godz. 11:00 w siedzibie Spółki (ul. Dekoracyjna 3, 65-722 Zielona Góra) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej także jako „NWZA”).

Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA zawierająca informacje wymagane przez art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Projekty ww. uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1) i 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757 z dnia 20 kwietnia 2018 r.).
Załączniki
Plik Opis
NWZA_NOVITA_SA_OGŁOSZENIE.pdfNWZA_NOVITA_SA_OGŁOSZENIE.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZA "NOVITA" S.A.
NWZA_NOVITA_SA_PROJEKTY UCHWAŁ.pdfNWZA_NOVITA_SA_PROJEKTY UCHWAŁ.pdf Projekty uchwał NWZA "NOVITA" S.A.
NWZA_NOVITA_SA_PROJEKT TREŚCI REGULAMINU WZA .pdfNWZA_NOVITA_SA_PROJEKT TREŚCI REGULAMINU WZA .pdf Projekt Regulaminu WZA NOVITA S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-09-28 Radosław Muzioł Prezes Zarządu
2020-09-28 Jakub Rękosiewicz Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki