REKLAMA
BADANIE

NETWISE S.A.: Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

2023-01-17 17:28
publikacja
2023-01-17 17:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_KNF_69_-_Porozumienie-sig.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NETWISE S.A.
Temat
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 90% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Netwise S.A. "Spółka", informuje, że w związku z zawarciem przez Spółkę z Panem Jakubem Skałbanią oraz Netwise International sp. z o.o. (dalej łącznie „Strony Porozumienia”) porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa”) dotyczącego nabywania bezpośrednio i pośrednio akcji Spółki, zgodnego głosowania na Walnych Zgromadzeniach Spółki, oraz prowadzenia trwałej polityki wobec Spółki, mającego na celu ogłoszenie przez Strony Porozumienia wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji Spółki pozwalającego osiągnąć Stronom Porozumienia 100 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, ewentualnego ogłoszenia przymusowego wykupu Akcji Spółki oraz doprowadzenia do wycofania Akcji Spółki z obrotu na rynku NewConnect (dalej „Porozumienie”), Spółka, jako jedna ze stron Porozumienia, wskazana w rozumieniu art. 87 ust. 3 Ustawy do złożenia zawiadomienia, przesłała w dniu dzisiejszym Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy, dotyczące przekroczenia progu 90% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki przez Strony Porozumienia.

Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie KNF 69 - Porozumienie-sig.pdfZawiadomienie KNF 69 - Porozumienie-sig.pdf Zawiadomienie KNF

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-17 Wojciech Sobczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki