5,6500 zł
4,63% 0,2500 zł
Netwise SA (NTW)

Komunikaty spółki - NETWISE

Zawarcie umowy o dofinansowanie Projektu w ramach Poddziałania 3.3.3: WSPARCIE MŚP W PROMOCJI MAREK PRODUKTOWYCH – GO TO BRAND, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020
Podpisanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego Netwise Spółka Akcyjna
Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2020 roku Netwise Spółka Akcyjna
Raport okresowy Netwise S.A. za III kwartał 2019 roku
Informacja o zakwalifikowaniu projektu Emitenta do otrzymania dofinansowania z PARP w ramach konkursu GO TO BRAND
Raport okresowy Netwise S.A. za II kwartał 2019 roku
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Netwise S.A. w dniu 19 czerwca 2019 roku
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport okresowy Netwise S.A. za I kwartał 2019 roku
Rejestracja zmian statutu
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Netwise S.A. na dzień 19 czerwca 2019 roku.
Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym
Raport roczny Netwise S.A. za rok 2018
NETWISE 4,63% 5,65
2020-02-20 15:42:52

Kalendarium

  • Publikacja raportu za 2019 rok.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.