REKLAMA

NETWISE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 13 lipca 2023 roku.

2023-07-13 15:03
publikacja
2023-07-13 15:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
NETWISE S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 13 lipca 2023 roku.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy¿ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Netwise S.A. przekazuje poniżej listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Netwise S.A. w dniu 13 lipca 2023 roku.

1. Pan Jakub Skałbania posiadający 657.000 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 65,24% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 lipca 2023 roku oraz 64,53% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Netwise S.A.
2. Netwise International sp. z o.o. posiadająca 350.061 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 34,76% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 13 lipca 2023 roku oraz 34,38% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Netwise S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-13 Wojciech Sobczak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki