REKLAMA

NESTMEDIC S.A.: Drugie wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji

2020-10-27 15:52
publikacja
2020-10-27 15:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-27
Skrócona nazwa emitenta
NESTMEDIC S.A.
Temat
Drugie wezwanie Nestmedic Spółka Akcyjna do złożenia dokumentów akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych Spółki celem ich dematerializacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd spółki Nestmedic Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Krakowskiej 141-155, 50-428 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS 0000665017 (dalej: „Spółka”) informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 oraz art. 15 ust. 3 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), moc obowiązująca dokumentów akcji oraz dokumentów warrantów subskrypcyjnych wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1marca 2021r. W związku z powyższym, na podstawie art. 16 ust. 1 ww. ustawy Zarząd Spółki wzywa akcjonariuszy Spółki i posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki do złożenia w Spółce posiadanych dokumentów (odcinków zbiorowych) akcji i dokumentów warrantów subskrypcyjnych, w celu realizacji obowiązku ich dematerializacji. Dokumenty należy składać w dni robocze (poniedziałek - piątek) w godzinach od 9.00 do 16.00 w Warszawie, przy ulicy Gwiaździstej 15A/410, 01-651 Warszawa.

Złożenie dokumentów akcji i warrantów subskrypcyjnych odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi lub odpowiednio posiadaczowi warrantów subskrypcyjnych.

Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki. Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych ww. przepisami prawa.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-27 Jacek Gnich Prezes Zarządu
2020-10-27 Krzysztof Andrijew Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz konto w promocjach: 300 zł premii za otwarcie i polecenie konta

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki